Zo zasadnutia výboru MsO

Zasadnutia výboru MsO SRZ Trenčín sa budú konať predposledný štvrtok v každom mesiaci od 16.00 hod.

Zasadnutia predsedníctva výboru sa budú konať operatívne na základe zvolania zasadnutia predsedom,
podpredsedom alebo tajomníkom MsO.

Zasadnutia výborov ObO zvolávajú predsedovia ObO najmenej 4x za rok.

Rok 2019

- uložené v archíve.

01.01.2020===================

Rok 2018

- uložené v archíve.

===========================

Výbor SRZ MsO na svojom zasadnutí dňa 26.7.2018 schválil a vyslovuje:

Poďakovanie za prácu vo výbore SRZ MsO vo volebnom období 2014 – 2018 pánovi Eduardovi RIŠKOVI.

===========================

Táto stránka používa cookies. Viac info