Pre členov

Pre záujemcov o členstvo v SRZ

     Všetkým záujemcom o členstvo v SRZ oznamujeme, že prihlášky za člena si môžu vyzdvihnúť každý štvrtok na rybárskom dome Legionárska 88, v čase od 15,00 do 17,00 hod., alebo stiahnuť z webovej stránky www.srztrencin.sk. Prihlášku s fotkou (súčasťou prihlášky je vyplnený „Súhlas so spracovaním osobných údajov") môžete odovzdať na rybárskom dome v dobe úradných hodín, poprípade zaslať poštou alebo vhodiť do schránky. Neúplné prihlášky nebudú akceptované! Uzávierka prijímania prihlášok bude k termínu 19. decembra. O termíne a mieste konania školenia a vykonania záverečnej skúšky budú žiadatelia písomne informovaní.
Z dôvodu, že za členov SRZ sú považované aj deti, ktoré sú organizované v súlade so Stanovami a ostatnými právnymi predpismi v organizačnej zložke zväzu, pozorne si vyberte a vyplňte správnu prihlášku :

1) Prihláška za člena SRZ pre dospelých členov:
• vyplní záujemca o členstvo v SRZ, ktorý dovŕši v roku v ktorom bude prijímaný za člena SRZ minimálne 18 rokov. Spolu s prihláškou predložte fotografiu o rozmere 3x4cm;Tlačivo

2) Prihláška za člena SRZ pre fyzické osoby od 15 do 17 rokov:
• vyplní záujemca o členstvo v SRZ vo veku od 15 do 17 rokov, ktorý dovŕši v roku v ktorom bude prijímaný za člena SRZ minimálne 15 rokov a maximálne 17 rokov. Spolu s prihláškou predložte fotografiu o rozmere 3x4cm; Tlačivo

3) Prihláška za člena SRZ pre fyzické osoby od 6 do 14 rokov:
• vyplní záujemca o členstvo v SRZ vo veku od 6 do 14 rokov, ktorí dovŕši v roku v ktorom bude prijímaný za člena SRZ minimálne 6 rokov a maximálne 14 rokov. Spolu s prihláškou predložte fotografiu o rozmere 3x3,5cm;Tlačivo

4) Prihláška za člena SRZ pre fyzické osoby od 3 do 5 rokov:
• vyplní zákonný zástupca záujemcu o členstvo v SRZ vo veku od 3 do 5 rokov, ktorí dovŕši v roku v ktorom bude prijímaný za člena SRZ minimálne 3 roky a maximálne 5 rokov Spolu s prihláškou predložte fotografiu o rozmere 3x3,5cm;Tlačivo

Pre členov SRZ-MsO Trenčín

     V prípade Vášho záujmu prestúpiť z SRZ-MsO Trenčín do inej organizácie SRZ, alebo inak zmeniť Váš štatút člena v MsO SRZ Trenčín, si Vám dovoľujeme predložiť tlačivá potrebné na realizáciu uvedených krokov.

1) Žiadosť o prestup:
• vyplní člen MsO SRZ Trenčín, ktorý má záujem prestúpiť do inej organizácie SRZ;Tlačivo

2) Žiadosť o prerušenie členstva v Slovenskom rybárskom zväze:
• vyplní člen MsO SRZ Trenčín, ktorý má vážny dôvod na prerušenie členstva (dlhodobý pobyt v zahraničí, študijné alebo pracovné povinnosti neumožňujúce plnenie povinnosti člena SRZ, zdravotné dôvody atď.)Tlačivo

Poznámka:
Aby žiadosť bola predložená k prerokovaniu na výbor MsO SRZ a schválená, je potrebné aby člen mal splnené všetky povinnosti člena (zaplatené členské, splnenú brigádnickú povinnosť, odovzdaný prehľad o úlovkoch).

Všetky vyššie uvedené prihlášky alebo žiadosti môžete zaslať poštou na adresu:

SRZ-Mestská organizácia Trenčín
ul. Legionárska č. 88
911 01 Trenčín
alebo priniesť osobne na uvedenú adresu v čase úradných hodín vo štvrtok od 15,00 do 17,00 hod, alebo vhodiť do schránky, ktorá je na bráne RD.

Bližšie informácie môžete získať v dobe úradných hodín osobne na RD alebo na tel.čísle 032/6525925, poprípade na e-mailovej adrese : členovia@srztrencin.sk

Táto stránka používa cookies. Viac info