ARCHÍV

ZÁKAZ lovu vysadených druhov rýb na VN BARAČKA 2-4480-1 !!!!!!!

Dňa 26.11.2016 bol na vodnú nádrž Baračka vysadený amur, kapor, šťuka a zubáč. Celková hmotnosť uvedených rýb je 950 kg. Zákaz lovu uvedených druhov rýb od 26.11. do 17.12.2016. Lov povolený 18.12.2016 (nedela). 

________________________________________________________________

Dňa 1.12.2016 odovzdal odvolaný člen rybárskej stráže D.V. preukaz člena rybárskej stráže Okresnému úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Neodovzdal však služobný odznak rybárskej stráže č.1346, čo odôvodnil jeho stratou! Termín na odovzdanie preukazu a odznaku bol určený OÚ Trenčín do 25.7.2016.

Dňa 4.11.2016 bola do Váhu č.8 vysadená hlavátka podunajská a kapor K2

hlavátka podunajská 25 kg (50 ks) za peniaze MsO Trenčín

a kapor K2 1460 kg za peniaze Rady Žilina. Foto

Rozhodnutie výboru obvodu č.2

Správa verejnej ochrankyne práv

Posledné ZBOHOM

Dňa 4.4.2017 sme sa boli rozlúčiť s pánom Jankom Vicenom, ktorý celý život venoval rozvoju rybárstva a poľovníctva. Venujte tichú spomienku na tohoto nášho člena. Česť jeho pamiatke.

Táto stránka používa cookies. Viac info