CHATA BODOVKA

Objekt MsO SRZ Trenčín (chata) Bodovka.

Je určený ako logistické zariadenie na podporu plnenia hospodárskych úloh ObO č.1, skladovacie zariadenie, slúži na podporu organizovania športových akcii v rámci MsO SRZ. Objekt je možné poskytovať členom našej MsO a ich rodinám na krátkodobé pobyty, spoločenské akcie a pod.


Spôsob objednávania objektu:

Objekt ku krátkodobému využitiu objednávať u člen našej MsO na č.t. 0902 236 711 (p. Malík Pavol).
Poradie v rezervácii je závislé na termíne objednávky. Pri sporných prípadoch má prednosť člen, ktorý sa podieľal  brigádnicky na výstavbe objektu.

Úhrada za pobyt do fondu údržby:

Objednávateľ (člen MsO) uhradí najneskôr 2 dni pred termínom nastúpenia na „chatu" alikvotnú sumu do fondu údržby objektu na číslo účtu:


                                  SK62 0200 0000 0031559 67551


ako variabilný symbol uvedie: členské číslo, do správy pre príjemcu: „chata"

Príspevok do fondu údržby je: 12.-eur/deň za celý objekt. Objednávateľ sa preukáže o zaplatení príspevku dokladom pri preberaní kľúčov od objektu.

Základné vybavenie objektu:

  • spoločenská miestnosť s kuchynskou linkou, setom na stolovanie, pohovkou, vykurovacím telesom na pevné palivo, plynovým camp varičom, výbavou riadu pre 8 osôb, základné vybavenie na varenie- kanvica, hrnce, panvice.......;
  • odpočinková miestnosť so 4 lôžkami len s dekami na prikrytie( prikrývky si zabezpečí objednávateľ);
  • objekt je pripojený na rozvod elektrickej energie
  • chladnička;
  • objekt je bez pitnej vody, úžitková voda z narážanej studne v areáli;
  • vonkajší prístrešok na posedenie, ohnisko;
  • suché WC;

Ostatné informácie na hore uvedenom telefonnom čísle.

==================================================

===================================================

Táto stránka používa cookies. Viac info