CHATA BODOVKA

Obsadenosť chaty Bodovka -2021

===========================

Plus kód:
RXJ2+35 Trenčianske Stankovce

Objekt MsO SRZ Trenčín (chata) Bodovka.
Je určený ako logistické zariadenie na podporu plnenia hospodárskych úloh ObO č.1, skladovacie zariadenie, slúži na podporu organizovania športových akcii v rámci MsO SRZ. Objekt je možné poskytovať členom našej MsO a ich rodinám na krátkodobé pobyty, spoločenské akcie a pod.

Spôsob objednávania objektu:
Objekt ku krátkodobému využitiu objednávať u člena našej MsO na č.t.: 0902 236 711 (p. Malík Pavol).
Poradie v rezervácii je závislé na termíne objednávky. Pri sporných prípadoch má prednosť člen, ktorý sa podieľal  brigádnicky na výstavbe objektu.

Úhrada za pobyt do fondu údržby:
Objednávateľ (člen MsO) uhradí najneskôr 2 dni pred termínom nastúpenia na „chatu" alikvotnú sumu do fondu údržby objektu na číslo účtu:

                                  SK62 0200 0000 0031559 67551

ako variabilný symbol uvedie: členské číslo,
do správy pre príjemcu: „chata"

Príspevok do fondu údržby je: 15 € / deň za celý objekt. Objednávateľ sa preukáže o zaplatení príspevku dokladom pri preberaní kľúčov od objektu.

Základné vybavenie objektu:

  • spoločenská miestnosť s kuchynskou linkou, setom na stolovanie, pohovkou, vykurovacím telesom na pevné palivo, plynovým camp varičom, výbavou riadu pre 8 osôb, základné vybavenie na varenie- kanvica, hrnce, panvice.......;
  • odpočinková miestnosť so 4 lôžkami len s dekami na prikrytie (prikrývky si zabezpečí objednávateľ);
  • objekt je pripojený na rozvod elektrickej energie;
  • chladnička;
  • objekt je bez pitnej vody, úžitková voda z narážanej studne v areáli;
  • vonkajší prístrešok na posedenie, ohnisko;
  • suché WC;

Ostatné informácie na hore uvedenom telefónnom čísle.

===========================

Táto stránka používa cookies. Viac info