CHATA BODOVKA

Objekt MsO SRZ Trenčín (chata) Bodovka.

Je určený ako logistické zariadenie na podporu plnenia hospodárskych úloh ObO č.1, skladovacie zariadenie, slúži na podporu organizovania športových akcii v rámci MsO SRZ. Objekt je možné poskytovať členom našej MsO a ich rodinám na krátkodobé pobyty, spoločenské akcie a pod.


Spôsob objednávania objektu:

Objekt ku krátkodobému využitiu objednáva člen našej MsO na č.t. 0902 236 711 (p. Malík).
Poradie v rezervácii je závislé na termíne objednávky. Pri sporných prípadoch má prednosť člen, ktorý sa podieľal  brigádnicky na výstavbe objektu.

Úhrada za pobyt do fondu údržby:

Objednávateľ (člen MsO) uhradí najneskôr 2 dni pred termínom nastúpenia na „chatu" alikvotnú sumu do fondu údržby objektu na číslo účtu:


                                  SK62 0200 0000 0031559 67551


ako variabilný symbol uvedie: členské číslo, do správy pre príjemcu: „chata"

Príspevok do fondu údržby je: 12.-eur/deň za celý objekt. Objednávateľ sa preukáže o zaplatení príspevku dokladom pri preberaní kľúčov od objektu.

Základné vybavenie objektu:

- spoločenská miestnosť s kuchynskou linkou, setom na stolovanie, pohovkou, vykurovacím telesom na pevné palivo, plynovým camp varičom, výbavou riadu pre 8 osôb, základné vybavenie na varenie- kanvica, hrnce, panvice.......
- odpočinková miestnosť so 4 lôžkami len s dekami na prikrytie( prikrývky si zabezpečí objednávateľ)
- objekt je pripojený na rozvod elektrickej energie
- chladnička
- objekt je bez pitnej vody, úžitková voda z narážanej studne v areáli
- vonkajší prístrešok na posedenie, ohnisko
- suché WC
Ostatné informácie na hore uvedenom č. t.

---------------------------------------------------------------------------------------

Chata je rezervovaná v dňoch:

Chata je rezervovaná v dňoch:

 Rok 2018

Január:

Február:

Marec:

Apríl:                                                                27.4. - 29.4.    30.4. -                                                                

Máj:                     - 1.5.,     11.5. - 13.5.,

Jún:                       1.6. - 3.6.,                              23. - 24.6.,   29.6.-

Júl:                     - 1.7.                                     19. - 22.7.,

August:                          10.8. - 12.8.,            23. - 25.8.

September:     

Október:

November:

December:

 TENTO TEXT SA ZOBRAZÍ AK SA IKONA NENAČÍTA
Táto stránka používa cookies. Viac info