BRIGÁDY

Brigádnická povinnosť člena SRZ Trenčín

 Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2021:

V súlade so „Stanovami SRZ - § 6, bod 2, písmeno e)", mestská konferencia SRZ - MsO Trenčín konaná dňa 27. júna 2020 svojim uznesením určila, že člen je povinný odpracovať 8 brigádnických hodín. Člen - držiteľ miestnej pstruhovej povolenky
(MPP) je povinný okrem 8 brigádnických hodín, odpracovať ďalších 6 hodín na vodách pstruhových (v danom roku kedy je člen držiteľom miestnej pstruhovej povolenky má povinnosť odpracovať celkom 14 brigádnických hodín).
Mestská konferencia svojím uznesením určila za každú neodpracovanú hodinu náhradu 8,- €.

Brigádnickú povinnosť nemajú fyzické osoby od 3 do 17 rokov, ženy, členovia od veku 63 rokov a zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.

 

Táto stránka používa cookies. Viac info