BRIGÁDY

Brigádnická povinnosť člena SRZ Trenčín

 

Brigádnicka povinnosť člena.

a) Základná brigádnická povinnosť.
Základnú brigádnickú povinnosť majú:
- všetci členovia vo veku od 18 do 59 rokov vrátane, okrem žien a telesne postihnutých členov. (viď nižšie)

Vek člena v SRZ je dosiahnutie hranice veku k 31.12. príslušného kalendárneho roka.
a teda:
1) ak člen dosiahne k 31.12.2019 vek 18 rokov, má v roku 2019 povinnosť odpracovať si základnú brigádnickú povinnosť.
2) ak člen dosiahne k 31.12.2019 vek 60 rokov, nemusí odpracovať základnú brigádnickú povinnosť za rok 2019.

Pre rok 2019  je základná brigádnicka povinnosť stanovená na 8 brigádnických hodín.
Túto povinnosť je možné finančne nahradiť.

b) Dodatočná brigádnická povinnosť pre držiteľov pstruhových povolení
Pre držiteľov pstruhových povolení na pstruhové vody MsO SRZ Trenčín je stanovená povinnosť odpracovať naviac 6 hodín na pstruhových revíroch alebo 6 hodín finančne nahradiť.

Zhrnutie.
Držitelia pstruhových povolení na rok 2019 majú povinnosť odpracovať na pstruhových revíroch 6 brigádnickych hodín a za členstvo SRZ 8 brigádnickych hodín, t.j. spolu 14 brigádnických hodín.
Základnú brigádnicku povinnosť 8 hodín alebo 6 hodín na vodách pstruhových nemajú deti, ženy, mládež od 15 do 17 rokov, starobní dôchodcovia nad 60 rokov a telesne postihnutí členovia (držitelia platných preukazov ZP, ZŤP a ZŤPS).

c) Finančná náhrada brigády.
Finančná náhrada za jednu neodpracovanú brigádnickú hodinu je pre rok 2019 stanovená konferenciou MsO na 5 €.

d) Miesto výkonu brigády.
Všeobecne platí, že brigádu si člen môže odpracovať na hociktorej brigáde u hociktorého obvodu na revíroch MsO SRZ Trenčín. Člen teda nie je viazaný na to, v ktorom obvodu evidovaný.
Za vykázanie počtu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú hospodári (respektíve vedúci brigád) obvodných organizácií!

e) Poznámka.
Brigáda je platná, ak je evidovaná na riadnom výkaze o brigádach a potvrdená vlastnoručným podpisom účastníka na uvedenom výkaze. Dbajte na to, aby bolo správne zapísané Vaše členské číslo rybára uvedené v členskom preukaze!

Táto stránka používa cookies. Viac info