BRIGÁDY

Brigádnická povinnosť člena SRZ Trenčín

a) Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2020

V súlade so „Stanovami SRZ - § 6, bod 2, písmeno e)", mestská konferencia SRZ – MsO Trenčín konaná dňa 24. marca 2019 svojím uznesení stanovila členom plniť brigádnickú povinnosť do veku 62 rokov vrátane. (príklad: keď člen dosiahne v roku 2020 – 62 rokov, musí ešte v roku 2020 odpracovať stanovený počet brigádnických hodín).

Pre rok 2020  je základná brigádnicka povinnosť stanovená na 12 brigádnických hodín.

b) člen je povinný odpracovať:
12 brigádnických hodín.
Člen – držiteľ miestnej pstruhovej povolenky (MPP) je povinný okrem 12 brigádnických hodín, odpracovať ďalších 6 hodín na vodách pstruhových (v danom roku, kedy je člen držiteľom miestnej pstruhovej povolenky, má povinnosť odpracovať celkom 18 brigádnických hodín).

c) Brigádnickú povinnosť nemajú fyzické osoby od 3 do 17 rokov, ženy, členovia od veku 63 rokov a zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.) Finančná náhrada brigády.

d) Finančná náhrada za jednu neodpracovanú brigádnickú hodinu je pre rok 2020 stanovená na 5,- €.

e) Miesto výkonu brigády
Všeobecne platí, že brigádu si člen môže odpracovať na hociktorej brigáde u hociktorého obvodu na revíroch MsO SRZ Trenčín. Člen teda nie je viazaný na to, v ktorom obvode je evidovaný.
Za vykázanie počtu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú hospodári (respektíve vedúci brigád) obvodných organizácií!

f) Poznámka
Brigáda je platná, ak je evidovaná na riadnom výkaze o brigádach a potvrdená vlastnoručným podpisom účastníka na uvedenom výkaze. Dbajte na to, aby bolo správne zapísané Vaše členské číslo rybára uvedené v členskom preukaze!

Táto stránka používa cookies. Viac info