TRENČIANSKÉ KASKÁDY

r. č. 2-4330-1-1

Štyri vodné plochy (štrkoviská) o celkovej výmere 10 ha, nachádzajúce sa pri čistiarni
odpadových vôd Kostolná- Záriečie, medzi Biskupickým kanálom a riekou Váh, na jeho pravom brehu. Zakazuje sa lov rýb z priestoru medzi druhým a tretím štrkoviskom, medzi tretím a štvrtým štrkoviskom. Zákazy sú vyznačené tabuľami.
Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5.

Táto stránka používa cookies. Viac info