potok SÚČANKA

r. č. 2-2730-4-1

Od ústia do rieky Váh pri kláštore Skalka nad Váhom po pramene. Do revíru patria ľavostranné prítoky Hlboké, Cverenkársky potok, Depšinský potok a pravostranný prítok Závrská a Biely potok. Ľavostranný prítok Nestora je chovná časť revíru.

Táto stránka používa cookies. Viac info