potok SÚČANKA

Potok Súčanka – r. č. 2-2730-4-1
Od ústia do rieky Váh pri obci Skalka nad Váhom po pramene. Do revíru patria ľavostranné prítoky Hlboké, Cverenkársky potok, Depšinský potok a pravostranný prítok Závrská a Biely potok. Ľavostranný prítok Nestora je odchovný revír.

Táto stránka používa cookies. Viac info