Menu

2019

Násada PD2+

Dňa 12.11.2019 bol nasadený PD 2+ v celkovej hmotnosti 550 kg do revírov takto:
- štrkoviská: Bodovka, Nemšová, Ľuborča, 
- Jazierko Skalka,
- VN Baračka.

Lov rýb je povolený.

Výbor SRZ-MsO

14.11.2019====================

Vysadenie násady kapra rybničného

Dňa 7.11.2019 bola do revírov v obhospodarovaní SRZ MsO Trenčín vysadená násada kapra rybničného. Uvedená násada bola kompenzáciou jarného úhynu. U vysadených rýb nie je určená doba ochrany, výkon rybárskeho práva je teda bez obmedzenia.
Hospodár SRZ MsO Trenčín
Fotogaléria

8.11.2019====================

Mimoriadny snem SRZ

V poradí XIII. snem SRZ sa uskutoční mimoriadne už 23. novembra 2019 v Žiline.
Príloha

23.10.2019====================

Polícia: Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici

    Žilina 7. októbra (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal v kauze predaja rybárskeho hospodárstva v Považskej Bystrici trestné stíhanie v prípade obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Turbulencie v Slovenskom rybárskom zväze (SRZ) sa začali po tom, ako tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš mali podpísať nevýhodnú, a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenenú, kúpno-predajnú zmluvu o predaji rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za 3,4 milióna eur spoločnosti MV Solutions. Majetok prešiel na list vlastníctva spoločnosti, SRZ však stále nemá, a v zmysle zmluvy ani tak skoro mať nebude, peniaze za predaj. Slovenský rybársky zväz napadol nevýhodnú zmluvu o predaji rybárskeho hospodárstva a podnikol právne kroky, aby bola vyhlásená za neplatnú. O ďalšom smerovaní SRZ bude rozhodovať mimoriadny snem SRZ, ktorý bude 23. novembra v Žiline. Program mimoriadneho snemu bude trojbodový - odvolanie tajomníka SRZ (momentálne má disciplinárnou komisiou pozastavený výkon funkcie), zmena stanov a voľba nového tajomníka.

7.10.2019====================

Informácia o obmedzení lovu rýb

Informácia k obmedzeniu lovu rýb z dôvodu konania preteku s medzinárodnou účasťou Laugaricio cup v LRU – plávaná.

Podľa plánu športovej činnosti bude v dňoch 5.-6.10.2019 na úseku rieky Váh od mosta na Ostrov smerom proti prúdu ku elektrárni na Sihoti prebiehať Laugaricio cup v LRU-P. Pretekárska dráha, ako aj jej hranice, budú vyznačené páskou. Úsek Váhu bude opäť voľne prístupný k výkonu rybárskeho práva 6.10.2019 od 16:00 hod.

Družstvo ŠKP Trenčín Vás touto cestou pozýva pozrieť sa na závodnú techniku v love rýb udicou na plavák na pretekoch, ktorých sa zúčastní aj družstvo z Trenčína.

Presné informácie, ako aj časový plán preteku, nájdete v propozíciách k pretekom na našej webovej stránke ako aj na Facebooku v skupine Laugaricio cup.

2.10.2019====================

Jesenné zarybnenie kaprom rybničným

V dňoch 25.9. - 30.9.2019 prebehne vo všetkých našich kaprových revíroch jesenné zarybnenie kaprom rybničným. Vysadená násada NEMÁ stanovenú doba ochrany a výkon rybárskeho práva je teda BEZ OBMEDZENIA!!!

Petrov zdar

27.9.2019===================

Termíny vykonania mimoriadnych členských schôdzi ObO a mimoriadnej mestskej konferencie

Oznámenie 

===========================

Zasadnutie Rady SRZ má potvrdiť pokračovanie obrodného procesu

Výzva funkcionárov SRZ TN kraja

Výzva

===========================

Aktuálna informácia pre členov MsO SRZ Trenčín

Dňa 13.7.2019 zasadalo mimoriadne Prezídium Rady SRZ a Rada SRZ:

- Prezídium Rady SRZ ako odvolací orgán II. st. podľa §16 disc. poriadku SRZ, zamietlo námietku Ing. Javora- tajomníka SRZ voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri Rade SRZ o uložení predbežného opatrenia „pozastavenie výkonu funkcie". Predbežné opatrenie bolo uložené na základe zahájenia disciplinárneho konania v súvislosti s porušovaním Stanov SRZ a uznesení Rady SRZ pri predaji výrobného strediska SRZ P. Bystrica.

- Rada SRZ na návrh Ing. Lauša schválila „okamžité skončenia pracovného pomeru s vedúcim sekretariátu Rady SRZ – Ing. Javorom", podľa § 68, ods.1, písm.b) Zákonníka práce – za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

- Rada SRZ schválila podľa § 20, ods. 2, Stanov SRZ zvolanie mimoriadneho snemu SRZ.

- Rada SRZ poverila dočasným riadením sekretariátu SRZ – In. Roberta Kadnára (MsO Záhorie) a vytvorila komisiu pre ďalšie konanie v procese nevýhodného odpredaja výrobného strediska P. Bystrica, odovzdanie funkcie vedúceho Sekretariátu.. a konsolidácie procesov riadenia Sekretariátu Rady SRZ v zložení:
JUDr. Tibor Timár- MsO Šaľa, Ing. Jozef Lauš – MsO Trenčín, Igor Macúš –MO Kysucké Nové Mesto

 Jozef Lauš
predseda MsO SRZ

===========================

Poďakovanie za opakovanú aktívnu účasť a pomoc pri zbere kadáverov

Výbor MsO SRZ Trenčín si dovoľuje vysloviť verejné poďakovanie nasledovným členom za opakovanú aktívnu účasť a pomoc pri zbere kadáverov v dôsledku masívneho jarného úhynu kapra rybničného v našich revíroch. 

Príloha

===========================

"Aj po megakauze s nevýhodným predajom výrobného strediska SRZ P.Bystrica za 3,4 mi. eur, bola pozícia tajomníka SRZ potvrdená Radou SRZ......kam kráčaš SRZ....?"

Príloha

===========================

Preteky LAUGARICIO CUP 2019

Propozície

===========================

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v prívlači

Oznamujeme našim členom, že v dňoch 22.-23.6.2019 sa budú na rieke Váh č. 8 konať Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v prívlači. Srdečne Vás na ne pozývame a zároveň prosíme o akceptovanie zákazu lovu rýb v dňoch 22.-23.6.2019 v úseku od bývalého starého mosta v Zamarovciach-Skalka n./V., po cestný most – diaľničný privádzač Nemšová.

Propozície

===========================

Preteky v love rýb – štrkovisko Bodovka

Preteky

===========================

Mimoriadna brigáda ObO č.3

 Oznamujeme členom MsO SRZ Trenčín, že dňa 18.5.2019 v čase od 7:00 hod. do 11:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na Váhu č.8.
Zraz: o 7:00 hod., ihrisko v Orechovom.

Výbor ObO č.3

===========================

Preteky mladých rybárov

Preteky

===========================

Zmena termínu brigády ObO č.3

Vážení členovia MsO SRZ Trenčín,
   Upozorňujeme Vás na zmenu termínu brigády ObO č.3, ktorá sa mala pôvodne konať dňa 5. mája 2019 na Odstavnom ramene Trenčianske Kaskády.

Nový termín konania brigády: 19. mája 2019 so začiatkom o 07:00 hod.

Dôvod: predpoveď nepriaznivého počasia.

===========================

Brigáda ObO č.4

Oznam
===========================

Mimoriadna brigáda ObO č.5

Oznamujeme členom MsO SRZ Trenčín, že dňa 4.5.2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na VN Baračka.
Zraz : o 8:00 hod. pri hospodárskom objekte.

Výbor ObO č.5
===========================

Všeobecný zákaz lovu rýb v "Štrkovisko Nozdrkovce r.č. 2-3771-1-1 a Štrkovisko Bodovka r.č. 2-2980-1-1"

V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 Z.z., §18, odst.9, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, z dôvodu zarybnenia uvedených rybárskych revírov kaprom rybničným dosahujúcim najmenšiu lovnú mieru, platí v dňoch 8.4.2019 až 5.5.2019 všeobecný zákaz lovu rýb!!! v revíroch Štrkovisko Nozdrkovce r.č. 2-3771-1-1 a Štrkovisko Bodovka r.č. 2-2980-1-1.

Výbor SRZ - MsO Trenčín

===========================

Zmena termínu konania brigády ObO.č.5

Nový termín

===========================

Určenie všeobecného zákazu lovu rýb v "Štrkovisko Ľuborča r.č. 2-3601-1-1 a Štrkovisko Nemšová r.č. 2-3750-1-1"

 V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 Z.z., §18, odst.9, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, z dôvodu zarybnenia kaprom rybničným, ktorý dosahoval najmenšiu lovnú mieru platí v dňoch 30.3.2019 26.4.2019 všeobecný zákaz lovu rýb!!! v revíroch Štrkovisko Ľuborča r.č. 2-3601-1-1 a Štrkovisko Nemšová r.č. 2-3750-1-1.

Výbor SRZ - MsO Trenčín

 ===========================

Pozvánka na brigádu pre členov SRZ

Pozývame všetkých členov nielen ObO č.5 na túto brigádu, kedy budeme čistiť a revitalizovať aj tok Tepličky v parku.........

Pozvánka

===========================

Konanie MK MsO SRZ Trenčín

Oznámenie

===========================

Pozvánka na brigádu pre členov SRZ

Pozvánka

===========================

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb (§14, ods.2, písm. a), vyhl. č.381/2018 Z.z.)

Grafické znázornenie

Vysvetlivky

===========================

Zámysel transformácie SRZ-MsO Trenčín

Informatívny materiál výboru MsO pre členov

===========================

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať