POVOLENKY

Vydávanie povolení na rybolov pre rok 2019

Vaše platby uhraďte do VÚB BANKY na účet číslo:

3155967551/0200.       IBAN SK62 0200 0000 0031 5596 7551

Úhradu vykonajte prednostne bankovým prevodom (internet banking...) a až ako druhú možnosť odporúčame využiť platbu pomocou šeku, ktorú je potrebné realizovať najneskôr 6 pracovných dní pred výdajom. Ako "variabilný symbol" platby uvádzajte Vaše členské číslo.

Upozorňujeme, že platby v hotovosti nebudú komisiou prijímané. Prípadné nezrovnalosti do čiastky 5 €, bude komisia riešiť individuálne.
Výdaj povolení a členských známok pre členov MsO Trenčín, mládež a deti bude vykonaný v Rybárskom dome na Legionárskej ulici č.88 v Trenčíne nasledovne:

štvrtok  27. 12. 2018 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  03. 01. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  10. 01. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  24. 01. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  31. 01. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  07. 02. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  14. 02. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  28. 02. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  07. 03. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  14. 03. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  28. 03. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  04. 04. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  11. 04. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
sobota 13. 04. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok  25. 04. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.

Výdaj povolení pre rok 2019 bude ukončený dňom 25. apríla 2019.

Táto stránka používa cookies. Viac info