POVOLENKY

VYDÁVANIE POVOLENÍ NA RYBOLOV PRE ROK 2020

Vaše platby uhraďte do VÚB BANKY na účet číslo:
3155967551/0200 (IBAN SK62 0200 0000 0031 5596 7551)

Úhradu vykonajte prednostne bankovým prevodom (internet banking...), a až ako druhú možnosť odporúčame využiť platbu pomocou šeku, ktorý Vám bol doručený spolu so spravodajom „Petrov zdar". Ako „Variabilný symbol" platby uvádzajte Vaše členské číslo. V prípade potreby si môžete nový šek vyzdvihnúť na „Rybárskom dome" v čase úradných hodín, alebo v čase výdaja povolení. Platbu je potrebné realizovať najneskoršie 6 pracovných dní pred výdajom (toľko dní trvá pošte zaslanie zoznamu poštových poukazov na účet).
Upozorňujeme, že platby v hotovosti nebudú komisiou prijímané. Prípadné nezrovnalosti do čiastky 5,- € bude komisia riešiť individuálne.
Výdaj povolení a členských známok pre členov MsO SRZ Trenčín, mládež a deti bude vykonaný v Rybárskom dome na Legionárskej ulici č. 88 v Trenčíne nasledovne:

piatok 27. 12. 2019 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 02. 01. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 09. 01. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 23. 01. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 30. 01. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 06. 02. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 13. 02. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 27. 02. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 05. 03. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 12. 03. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 26. 03. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 02. 04. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 09. 04. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.
sobota 18. 04. 2020 od 09,00 do 13.00 hod.
štvrtok 23. 04. 2020 od 15.30 do 19.00 hod.

Upozorňujeme, že riadny výdaj povolení pre rok 2020 bude ukončený dňom 23.4.2020.

DÔLEŽITÉ! 
Informácia o stave výdaja povolení na rybolov v roku 2020.

Táto stránka používa cookies. Viac info