Plán

Plán pretekov na rok 2018

Preteky v love rýb budú vykonané za každého počasia. V čase konania pretekov je lov rýb povolený len súťažiacim. Bodovanie na pretekoch je vykonávané jednotne podľa bodovacieho poriadku. Pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra rybničného, ktorého po uložení do sieťky nie je možné zamieňať. Štartovné sa nevracia. 

- preteky žien a dievčat v love rýb - Jazierko pri elektrárni....5.5.2018 od 7.00 hod.
  Losovanie od 6.00 hod. 

- preteky dospelých v love rýb- štrkovisko Bodovka.....12.5. 2018 od 7.00 hod.
  Losovanie 12.5. od 5.30 hod.

- preteky mládeže v love rýb –VN Svinica.............13.5.2018 od 07.00 hod.
  Losovanie od 6.30 hod.

- preteky detí do 14 rokov- štrkovňa Nemšová ....5.5.2018 od 8.00 hod.
  Losovanie od 7.00 hod.

- preteky „Laugaricio cup" – kanál pod VET..........august 2018.

 

2.liga LRU plávaná

Informácia k obmedzeniu lovu rýb z dôvodu konania celoslovenských pretekov v LRU – plávaná.

Jarné dvojkolo 2.liga LRU - Plávaná

Podľa plánu športovej činnosti sa v dňoch 18.-20.5. 2018 bude na úseku rieky Váh od mosta na Ostrov smerom proti prúdu ku elektrárni na Sihoti pebiehať jarné dvojkolo 2.ligy v LRU-P. Pretekárska dráha ako aj jej hranice budú vyznačená páskou. Úsek Váhu bude opäť voľne prístupný k výkonu rybárskeho práva 20.5.2018 od 15:00hod.

Družstvo ŠKP Trenčín Vás touto cestou pozýva sa porieť na závodnú techniku v love rýb udicou na plavák na pretekoch, ktorých sa zúčastní aj družstvo z Trenčína.

Presné informácie ako aj časový plán preteku nájdete v propozíciach k pretekom. ,,

Propozície

Táto stránka používa cookies. Viac info