Plán

Plán pretekov na rok 2019

Preteky v love rýb budú vykonané za každého počasia. V čase konania pretekov je lov rýb povolený len súťažiacim. Bodovanie na pretekoch je vykonávané jednotne podľa bodovacieho poriadku. Lovné miesta sa na všetkých pretekoch losujú! Pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra rybničného, ktorého po privlastnení nie je možné zamieňať.

- preteky detí do 14 rokov - štrkovisko Nemšová......11.5.2019 od 8.00 hod.
  Losovanie od 7.00 hod.

- preteky funkcionárov MsO - VN Baračka.......18.5.2019 od 8.00 hod.
  Losovanie od 7.30 hod.

- preteky žien a dievčat v love rýb - Jazierko Skalka......19.5.2019 od 8.00 hod.
 
Losovanie od 7.30 hod. 

- preteky v love rýb - štrkovisko Bodovka......18.5.2019 od 7.00 hod.
  Losovanie 18.5.2019 od 5.30 hod.

- preteky mládeže v love rýb - VN Svinica......25.5.2019 od 8.00 hod.
  Losovanie od 7.00 hod.

- preteky funkcionárov SRZ TN kraja - VN Svinica......26.5.2019 od 7.00 hod.

- preteky „Laugarício cup" – kanál pod VET......august-september 2019 (termín bude spresnený, na preteky budú vydané samostatné súťažné pravidlá).

 

Táto stránka používa cookies. Viac info