Plán

Plán pretekov na rok 2020

 Preteky v love rýb budú vykonané za každého počasia. V čase konania pretekov je lov rýb povolený len súťažiacim. Bodovanie na pretekoch je vykonané jednotne podľa bodovacieho poriadku. Lovné miesta na všetkých pretekoch sa losujú!
Pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra rybničného, ktorého po privlastnení nie je možné zamieňať.

- Preteky detí do 14 rokov na Štrkovisku Nemšová sa uskutočnia dňa 23.5.2020. Na preteky bude vydaných maximálne 100 štartovacích lístkov.
Program: 7,00–8,00 hod. výdaj štartovacích lístkov, 8,00 –12,00 hod. pretek 12,00–13,00 hod. vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien.   --ZRUŠENÉ!--

- Preteky funkcionárov MsO – VN Baračka 8.5.2020 od 8.00 hod. Losovanie od 7.30 hod. --ZRUŠENÉ!--

- Preteky žien a dievčat v love rýb - Štrkovisko Skalka 9.5.2020.
Program: 7,00–8,00 hod. výdaj štartovacích lístkov, 8,00–12,00 hod. pretek 12,00–13,00 hod. vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien. Pretekárske lístky a občerstvenie pretekárom bude poskytnuté zdarma. --ZRUŠENÉ!--

- Preteky dospelých v love rýb - VN Bodovka 17.5.2020 od 7.00 hod.
Losovanie a výdaj štartovacích lístkov 17.5.2020 od 6.00 hod. --ZRUŠENÉ!--

- Preteky detí do 14 rokov v love rýb - VN Svinica 16.5.2020.
Program: 7,00–8,00 hod. výdaj štartovacích lístkov, 8,00–12,00 hod. pretek 12,00–13,00 hod., vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien. Pretekárske lístky a občerstvenie pretekárom bude poskytnuté zdarma.  --ZRUŠENÉ!--

- Preteky „Laugaricio cup" - kanál pod VET, august/september 2020. Na preteky budú vydané samostatné súťažné pravidlá.

Táto stránka používa cookies. Viac info