ObO č. 4

Obvod č. 4 obhospodaruje:

Kaprový revír:

1. Gabajove štrkoviská - r.č. 2-0641-1-1

2. Odstavné rameno Klučové - r.č. 2-1670-1-1

3. Štrkovisko Luborča - r.č. 2-3601-1-1

4. Štrkovisko Nemšová - r.č. 2-3750-1-1

5. Váhč.8 - r.č. 2-4430-1-1 od dialničného privadzača v Nemšovej po prítok Súčanky

Pstruhový revír:

1. Ľuborčansky potok - r.č. 2-1161-4-1

2. potok Súčanka - r.č. 2-2730-4-1

3. Vlára - r.č. 2-4450-4-1

Chovné potoky sú na:

- Súčanke - ľavostranné prítoky Hlboké, Nestora, Cverenkársky, Depšinský a pravostranné prítoky Biely potok a Závrská.
- Vláre - ľavostranné prítoky Sietne, Kornačka a pravostranné prítoky Rajkovský a Čaganovský potok.

Ďalšie brigády mimo daných termínov (sekanie otvorov do ľadu, vápnenie, kŕmenie, kosenie trávy (len pre majiteľov krovinorezov), atď. budú včas oznámené na web stránke MsO SRZ TN a vo vývesných skrinkách ObO č.4.
Telef. číslo hospodára OdO č.4: 0949 227 967.

Táto stránka používa cookies. Viac info