Kaprové

Kaprovélovné:

VN Baračka r. č. 2-4480-1-1, VN Bodovka r. č. 2-2980-1-1, VN Svinica r. č. 2-5310-1-1,
Enkláva r.č. 2-0630-1-1, Kočkovský kanál č.8 r.č. 2-4431-1-4, O.R. Kľúčové r. č. 2-1670-1-1,
Váh č. 8 r. č. 2-4430-1-1, Štrkovisko Nozdrkovce r. č. 2-3771-1-1,
Štrkovisko Ľuborča r. č. 2-3601-1-1, Štrkovisko Nemšová r. č. 2-3750-1-1,
Štrkoviská Trenčianske Kaskády r. č. 2-4330-1-1, Štrkovisko Skalka r. č. 2-0880-1-1,
Gabajove štrkoviská r. č. 2-0641-1-1, Biskupický kanál č. 8 – r. č. 2-4432-1-1.

Kaprovéchovné:

VN Park Trenčianske Teplice r. č. 2-2041-1-2, Štrkovisko Bodovka r. č. 2-2981-1-2 (označená časť).

Táto stránka používa cookies. Viac info