Kaprové

Kaprové – lovné:

VN Baračka r.č. 2-4480-1-1, Enkláva r.č. 2-0630-1-1, VN Svinica r. č. 5310-1-1, Gabajove štrkoviská r. č. 2-0641-1-1, Jazierko Skalka r. č. 2-0880-1-1, O.R. Kľúčové r. č. 2-1670-1-1, O.R. Trenčianske Kaskády r. č. 2- 4330-1-1, Nosický kanál r. č. 2-4431-1-4, Váh č. 8 r. č. 2-4430-2-1/ H, Štrkovisko Nozdrkovce r.č. 2-3771-1-1, Štrkovisko Ľuborča r.č. 3601-1-1, Štrkovisko Nemšová r. č. 2-3750-1-1, Štrkovisko Bodovka r.č. 2-2980-1-1.


Kaprové – chovné:

Parkové jazierko 2-2041-1-2.

Táto stránka používa cookies. Viac info