Pstruhové

Pstruhové - lovné:

Drietomica r. č. 2-0380-4-1, Chocholnica r. č. 2-0250-4-1, Ľuborčiansky potok 2-1161-4-1, Orechovský potok r. č. 2-2021-4-1, Selecký potok r. č. 2-2630-4-1,potok Súčanka 2-2730-4-1, Svinica č. 2 r. č. 2-2750-4-1, Teplička r. č. 2-4300-4-1, Turniansky potok r. č. 2-4340-4-1, Vlára r. č. 2-4450-4-1
Na týchto vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1.10. do 15.4.


Pstruhové - chovné:

Zlatovský potok r. č. 2-5591-4-2, Kochanovský potok r. č. 2-1041-4-2, potok Kľúčové r. č. 2-1042-4-1, Kubranský potok r. č. 2-1110-4-2, Vlára č. 2 r. č. 2-4451-4-2
Do týchto revírov sa zahŕňajú aj ich prítoky ak nie sú vyhlásené za samostatné rybárske revíry.

Táto stránka používa cookies. Viac info