potok DRIETOMICA

r. č. 2-0380-4-1

Od ústia do rieky Váh po hranicu s ČR. Do revíru patrí prítok Liešna, od ústia po štátnu hranicu s ČR.
Pravostranný prítok Brúsne, a ľavostranný prítok Dúbravka, od ústia po pramene, predstavujú chovnú časť revíru.

Táto stránka používa cookies. Viac info