potok DRIETOMICA

Potok Drietomica – r. č. 2-0380-4-1
Od ústia do rieky Váh po hranicu s ČR. Do revíru patrí prítok Liešna, od ústia po štátnu hranicu s ČR. Pravostranný prítok Brúsne a ľavostranný prítok Dúbravka, od ústia po pramene, predstavujú chovnú časť revíru.

Táto stránka používa cookies. Viac info