TURNIANSKY potok

r. č. 2-4340-4-1

Od ústia do rieky Váh po pramene. Pravostranné prítoky Soblahovský potok a Hukov potok ako aj ľavostranný prítok Rígelský potok patria do povodia Turnianskeho potoka.

Táto stránka používa cookies. Viac info