TURNIANSKY potok

Turniansky potok – r. č. 2-4340-4-1
Od ústia do rieky Váh po pramene. Pravostranné prítoky Soblahovský potok a Hukov potok ako aj ľavostranný prítok Rígelský potok patria do povodia Turnianskeho potoka.

Táto stránka používa cookies. Viac info