ĽUBORČIANSKY potok

Ľuborčiansky potok – r. č. 2-1161-4-1
Od ústia do rieky Váh pri Nemšovej časť Ľuborča, po hranicu pozemkov Štátnych lesov SR, v dĺžke asi 6 km. Hranica revíru so ŠL SR je vyznačená revírnou tabuľou. Do revíru patrí pravostranný prítok Závadka od ústia po pramene.

Táto stránka používa cookies. Viac info