potok SVINICA

Potok Svinica č. 2 – r. č. 2-2750-4-1
Od železničného mosta Svinná – Ruskovce po VN Svinica r. č. 2-5310-1-1. Od vtoku do VN Svinica po prameň. Do revíru patria ľavostranné prítoky Jastrabský, Svitavský, Neporadzský potok a Mitický potok.

Táto stránka používa cookies. Viac info