potok SVINICA

r. č. 2-2750-4-1

Od železničného mosta Svinná – Ruskovce po VN Svinica r.č. 5310-1-1. Od vtoku do VN Svinica po prameň. Do revíru patria ľavostranné prítoky Jastrabský, Svitavský, Neporadzský potok a Mitický potok.

Táto stránka používa cookies. Viac info