2 % Z DANE

Venujte nám svoje 2 % dane z príjmu

 

Zákon o dani z príjmov umožňuje už viac rokov darovať neziskovým organizáciám časť zaplatenej dane z príjmov a tak im pomáhať pri napĺňaní ich poslania. Všetci zamestnanci, podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby tak majú možnosť venovať 2 % dane tej organizácii, ktorá splnila zákonom stanovené podmienky a je im navyše aj srdcu blízka.

O Vašu podporu sa uchádza aj Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Trenčín.

Postup pri poukázaní sa líši podľa toho, či ste zamestnancom alebo si podávate daňové priznanie sami, alebo ste právnická osoba.
Pozn. Informácie k problematike darovania 2 % nájdete aj na www.rozhodni.sk

Akým ste typom daňovníka?
fyzická osoba - zamestnanec – postup uvedený ďalej
fyzická osoba, ktorá si podáva sama daňové priznanie - Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane je súčasťou tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb
právnická osoba (PO)– Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane je súčasťou tlačiva Daňové priznanie právnických osôb
Pozor : Suma zodpovedajúca podielu 2 % zaplatenej dane pre PO nemôže byť nižšia ako 8,30€.
Ako poukážete 2 % organizácii, ktorú ste si vybrali?
(tento postup sa vzťahuje len na daňovníkov - zamestnancov, ktorí nepodávajú daňové priznanie sami)

a) Požiadajte vášho zamestnávateľa o vyplnenie:
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov (tlačivo).

b) Vyplňte: VYHLÁSENIE (tlačivo) o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane, v ktorom uvediete:
- vaše meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska,
- sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (t.j. vypočítané 2 % zo zaplatenej dane - suma nemôže byť nižšia ako 3,32€),
- zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
- identifikačné údaje prijímateľa:
Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Trenčín
Sídlo: Trenčín, 911 01, Legionárska 88
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 34 057 064
c) pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu, ku ktorému miestne prináleží váš zamestnávateľ (údaj o daňovom úrade je uvedený v potvrdení). Ten prevedie 2 % z vašej zaplatenej dane v prospech vami vybranej organizácie.

POZOR! Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane musíte poslať daňovému úradu zamestnávateľa najneskôr do 30. apríla.

Ak chcete dať 2 % z dane našej organizácií, tu si možete vyplniť a vytlačiť tlačivo:
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
POTVRDENIE o zaplatení dane

Táto stránka používa cookies. Viac info