2 % Z DANE

Venujte MsO SRZ 2% zo svojich daní z príjmu za rok 2020.

Zákon o dani z príjmov umožňuje darovať MsO SRZ 2% s Vami už zaplatenej dane z príjmov a tak pomáhať svojej organizácii pri napĺňaní jej poslania.
V prípade, že sa rozhodnete poskytnúť 2% z Vašich, potrebné informácie Vám poskytne výdajná komisia pri preberaní povolenky na rybolov na rok 2021.

Tlačivo 2%

Táto stránka používa cookies. Viac info