VÁH č. 8

Váh č. 8 – r. č. 2-4430-1-1 /H/
Čiastkové povodie Váhu od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom, časť Kočkovského kanála od sútoku rieky Váh po VE Trenčín. Rybársky revír Enkláva v k. ú. obce Trenčianska Teplá predstavuje samostatný rybársky revír, hranica revírov je vyznačená plávajúcimi bójami. Tabuľami vyznačené zimoviská rýb sú na obidvoch stranách v úseku od cestného mosta Bierovce po ústie Turnianskeho potoka, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3. V úseku od starého mosta za obcou Zamarovce po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom - výskyt hlavátky. Zákaz lovu z verejne neprístupných a oplotených pozemkov. Zákaz lovu rýb z plavidiel vo vzdialenosti menšej ako 50 m od oboch strán telesa vodnej stavby Trenčianske Biskupice II.
Lov rýb povolený celoročne, pri dodržaní času individuálnej ochrany rýb.

Táto stránka používa cookies. Viac info