VÁH č. 8

r. č . 2-4430-2-1 / H /

Čiastkové povodie Váhu a Biskupického kanála od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom mimo vodnej plochy Enklávy v k. ú. obce Trenčianska Teplá, ktorá predstavuje samostatný rybársky revír. Tabuľami vyznačené zimoviská rýb po oboch stranách toku v úseku od cestného mosta Bierovce po ústie Turnianskeho potoka, od ústia Orechovského potoka po železničný most vrátane zátoky Váhu, od pravej strany starého železničného mosta po ľavú stranu piliera nového železničného mosta cez rieku Váh v intraviláne mesta Trenčín, zákaz lovu rýb od 1. 1. do 15. 3. V úseku od starého mosta za obcou Zamarovce po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom - výskyt hlavátky.
Lov rýb povolený celoročne, pri dodržaní individuálnej doby ochrany rýb.

Táto stránka používa cookies. Viac info