ObO č. 1

Obvod č. 1 obhospodaruje:

Kaprový revír:

1. VN Bodovka - r.č. 2-2980-1-1

2. Štrkovisko Nozdrkovce - r.č. 2-3750-1-1

3. Váh č. 8 - r.č. 2-4430-1-1  ľavý breh od stavidiel Tr. Biskupice po obec Beckov

Pstruhový revír:

1. Turniansky potok - r.č. 2-4340-4-1

2. Selecký potok - r.č. 2-2630- 4-1

 

Brigády:
Pstruhové vody - bližsie info na t.č.: 0910 675 698, 0905 198 873.
Kaprové vody - VN Bodovka: p. Malík – t.č.: 0902 236 711, p. Mano – t.č.: 0905 198 873.
Štrkovisko Nozdrkovce:  t.č.: 0944 465 103

Táto stránka používa cookies. Viac info