ObO č.1

Obvod č. 1 obhospodaruje:

Kaprový revír:

1.  Štrkovisko Bodovka  2-2980-1-1

2.  Štrkovisko Nozdrkovce  2-3750-1-1

3.  Váh č. 8   2-4430-2 ľavý breh od stavidiel Tr. Biskupice po obec Beckov

 

Pstruhový revír:

1.  Turniansky potok  2-4340 - 4-1

2.  Selecký potok  2-2630- 4-1

         

O konaní brigády v danom termíne sa záujemcovia informujú na t.č. 0905 198 873 pre štrkovisko Bodovka,Váh č.8 a pstruhové vody. Pre štrkovisko Nozdrkovce na t.č. 0908 764 197.


                      

 

Táto stránka používa cookies. Viac info