ObO č. 1

Obvod č. 1 obhospodaruje:

Kaprový revír:

1. VN Bodovka - r.č. 2-2980-1-1

2. Štrkovisko Nozdrkovce - r.č. 2-3750-1-1

3. Váh č. 8 - r.č. 2-4430-1-1  ľavý breh od stavidiel Tr. Biskupice po obec Beckov

Pstruhový revír:

1. Turniansky potok - r.č. 2-4340-4-1

2. Selecký potok - r.č. 2-2630- 4-1

O konaní brigády v danom termíne sa záujemcovia informujú na t.č. 0905 198 873 pre VN Bodovka,Váh č.8 a pstruhové vody. Pre štrkovisko Nozdrkovce na t.č. 0908 764 197.

Táto stránka používa cookies. Viac info