Výbor MsO

Celkový počet členov SRZ MsO Trenčín: 2416

Predseda Ing. Jozef LAUŠ 0905 496 619
Podpredseda Zdenko VRAŇÁK 0905 365 733
Tajomník Ivan REMENEC 0903 310 858
Hlavný hospodár Viktor KUKUČKA 0949 227 967

Zástupca hlav.
hospodára-vedúci RS

Miroslav KARAUS 0949 681 225
Účtovník externý  
Pokladník Nadežda KUKUČKOVÁ 0944 323 500
Správa členov Ing. Peter ŠRANC  
Člen výboru MsO Roman MANO  
Člen výboru MsO Branislav OSLANEC  
Člen výboru MsO Dušan VINCENT  
Člen výboru MsO Miroslav HAMAJ  
Člen výboru MsO
Ing. Štefan VAZOVAN
 
Kontrolná komisia:    
Predseda Ing. Marián HABÁŇ  
Člen Miroslav KARAUS  
Člen Ján HRABOVSKÝ  
Člen Ing. Jozef ŽIDEK  
Rybárska stráž:    
Vedúci rybárskej stráže Miroslav KARAUS 0949 681 225
Zástupca vedúceho  --  
Disciplinárna komisia:    
Predseda  JUDr. Lukáš SVETLÍK  
Člen  JUDr. Dalibor BENKO  
Člen  Ing. Marián VLČEK  
Člen Tomáš LACKO  
Člen  Matej FORGÁČ  
Člen  Jozef ĎURACKÝ  
Krúžok detí Trenčín: PhDr. Jaroslav SÁMELA  
  Ing. Peter  ZACHAR  
Krúžok detí Svinica
Martin CHLPEK  

 

                                                                                       

Táto stránka používa cookies. Viac info