Výbor MsO

Celkový počet členov SRZ MsO Trenčín: 2468

 

Predseda Jozef LAUŠ Ing. 0905 496 619       
Podpredseda Miroslav KARAUS
(poverený) 
 0949 681 225
Tajomník Ivan REMENEC  0903 310 858
Hlavný hospodár Viktor KUKUČKA  0949 227 967

Zástupca hlav.
hospodára-vedúci RS

Miroslav KARAUS  0949 681 225
Účtovník externý  
Pokladník Nadežda KUKUČKOVÁ
(poverená)
 0944 323 500
Správa členov Peter ŠRANC Ing.  
Člen výboru MsO Bohuš CINTULA Ing.  
Člen výboru MsO Miroslav HAMAJ  
Člen výboru MsO Zdenko VRAŇÁK  
Člen výboru MsO Pavol KULICH  
Člen výboru MsO
Štefan VAZOVAN Ing.
 
Kontrolná komisia:    
Predseda  Marian HABAŇ Ing.  
Člen Štefan FUSEK  
Člen Jozef ŽIDEK Ing.  
Člen Slavomír ĎURÍKOVIČ  
Rybárska stráž:    
Vedúci rybárskej stráže Miroslav KARAUS  0949 681 225
Zástupca vedúceho  --  
Disciplinárna komisia:    
Predseda  Lukáš SVETLÍK Mgr.  
Člen  Dalibor BENKO JUDr.  
Člen  Marián VLČEK Ing.  
Člen Tomáš LACKO  
Člen  Matej FORGÁČ  
Člen  Jozef ĎURACKÝ  
Krúžok detí Trenčín: Jaroslav SÁMELA PhDr.      
  Peter  ZACHAR Ing.  
Krúžok detí Svinica
Martin CHLPEK  

 

                                                                                       

Táto stránka používa cookies. Viac info