Výbor MsO

Celkový počet členov SRZ MsO Trenčín: 2416

Predseda Ing. Jozef LAUŠ 0905 496 619
Podpredseda Zdenko VRANÁK 0905 694 433
Tajomník Ivan REMENEC 0903 310 858
Hlavný hospodár Viktor KUKUČKA 0949 227 967
Správca člen. základne Ing. Peter ŠRANC  
Člen výboru MsO Ing. Štefan VAZOVAN   
Člen výboru MsO Roman MANO  
Člen výboru MsO Miroslav HAMAJ  
Člen výboru MsO Branislav OSLANEC  
Člen výboru MsO
Dušan VINCENT  
Kontrolná komisia:    
Predseda Ing. Marián HABÁŇ  
Člen Ján HRABOVSKÝ  
Člen Ing. Jozef ŽIDEK  
Člen    
Rybárska stráž:    
Vedúci rybárskej stráže Ivan REMENEC  
Disciplinárna komisia:    
Predseda JUDr. Lukáš SVETLÍK  
Člen JUDr. Dalibor BENKO  
Člen Ing. Marián VLČEK  
Člen Tomáš LACKO  
Člen Matej FORGÁČ  
Člen Jozef ĎURACKÝ  
Krúžok detí Trenčín PhDr. Jaroslav SÁMELA  
  Ing. Peter  ZACHAR  
Krúžok detí Svinica
Martin CHLPEK  

 

                                                                                       

Táto stránka používa cookies. Viac info