ObO č. 5

Obvod č. 5 obhospodaruje:

Kaprový revír:

1. VN Baračka - r.č. 2-4480-1-1

2. Enkláva - r.č. 2-0630-1-1

3. VN Park Trenčianske Teplice - r.č. 2-2041-1-2 (chovný)

4. Váh č.8 - r.č. 2-4430-1-1 - Od diaľničného privádzača Nemšová po vtok Súčanky do Váhu ľavá strana.

Pstruhový revír:

1. potok Teplička - r.č. 2-4300-4-1 (Prítoky: Kamenica, Bystrina a Opatovský potok sú chovné).


Kaprové brigády sa budú vykonávať aj v revíry "VN Park Trenčianske Teplice" v uvedených termínoch brigád, v závislosti od počtu brigádnikov, predbežný termín každoročného výlovu odchovného revíru VN Park Trenčianske Teplice je stanovený na mesiac október 2020. Presný termín konania výlovu bude včas zverejnený na stránke organizácie srztrencin.sk.

Mimoriadne brigády sa budú konať podľa potreby hospodára a budú včas oznámené na web stránke, ako aj vo vývesnej skrinke ObO. Tel. kontakt ObO č. 5: hospodár: 0903 496 232, predseda: 0903 310 858.
Mimoriadne brigády budú organizované operatívne podľa potreby vykonania prác v revíroch ObO č.5. (povodeň, kalamita a pod.).

Táto stránka používa cookies. Viac info