Základné pokyny

Základné pokyny a informácie k vydávaniu povolení na rybolov pre rok 2022:

1. Vaše platby uhraďte do VÚB BANKY na účet číslo 3155967551/0200. IBAN SK62 0200 0000 0031 5596 7551.

Úhradu vykonajte prednostne bankovým prevodom (internet banking...) a až ako druhú možnosť odporúčame využiť platbu pomocou šeku, ktorý Vám bol doručený spolu so spravodajom „Petrov zdar". Ako „Variabilný symbol" platby uvádzajte Vaše členské číslo. V prípade potreby si môžete nový šek vyzdvihnúť na „Rybárskom dome" v čase úradných hodín, alebo v čase výdaja povolení. Platbu je potrebné realizovať najneskoršie 6 pracovných dní pred výdajom (toľko dní trvá pošte zaslanie zoznamu poštových poukazov na účet).

Upozorňujeme, že platby v hotovosti nebudú komisiou prijímané. Prípadné nezrovnalosti do čiastky 5 € bude komisia riešiť individuálne.

Výdaj povolení a členských známok (ďalej len cenín) pre členov SRZ MsO Trenčín, mládež a deti bude vykonaný v Rybárskom dome na Legionárskej ulici č. 88 v Trenčíne nasledovne:

kontaktné výdajné dni:

 štvrtok 03. 02. 2022 od 15.30 do 19.00 hod.
 štvrtok 10. 02. 2022 od 15.30 do 19.00 hod.
 štvrtok 24. 02. 2022 od 15.30 do 19.00 hod.
 štvrtok 03. 03. 2022 od 15.30 do 19.00 hod.
 štvrtok 10. 03. 2022 od 15.30 do 19.00 hod.
 štvrtok 24. 03. 2022 od 15.30 do 19.00 hod.
 štvrtok 31. 03. 2022 od 15.30 do 19.00 hod.
 štvrtok 07. 04. 2022 od 15.30 do 19.00 hod.
 štvrtok 14. 04. 2022 od 15.30 do 19.00 hod.
 nedeľa  24. 04. 2022 od 09,00 do 13.00 hod. - termín bol ZRUŠENÝ
 štvrtok 28. 04. 2022 od 15.30 do 19.00 hod.
 štvrtok 12. 05. 2022 od 14.00 do 17.00 hod. - náhradný termín

2. Upozorňujeme, že výdaj povolení pre rok 2022 bude ukončený dňom 12. 05. 2022.

3. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o ceniny, je potrebné aby si členovia rybárske doklady preberali osobne, vo výnimočných prípadoch môže po preukázaní totožnosti preberať doklady aj iná osoba v príbuzenskom vzťahu! (napr. otec – syn, manžel – manželka,....), prípadne splnomocnená osoba po predložení písomného splnomocnenia.

4. Výdaja sa zúčastnia i členovia, ktorí v roku 2022 nebudú kupovať povolenie na rybolov a to z dôvodu nalepenia členskej známky na rok 2022 a zapísania splnenia členských povinností za rok 2021 (Stanovy SRZ §9, odsek 1).

Upozornenie:

Výdajná komisia bude vykonávať výdaj cenín vo výdajných dňoch – členovia si budú osobne preberať ceniny. V tejto dobe komisia n e b u d e posielať ceniny prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade prijatia Covid opatrení, ktoré neumožnia výdaj cenín klasickým spôsobom vo výdajných termínoch, výdajná komisia bude zasielať doklady prostredníctvom Slovenskej pošty formou „do vlastných rúk" iba členom, ktorí majú splnené všetky členské povinnosti respektívne uhradené všetky pohľadávky. O prechode na zasielanie cenín prostredníctvom Slovenskej pošty budete informovaní na našej web stránke www.srztrencin.sk.
Za týmto účelom musia členovia, ktorí budú mať záujem o zaslanie cenín prostredníctvom Slovenskej pošty s.r.o., doručiť na rybársky dom členský preukaz (buď osobne alebo poštou) a to z dôvodu nalepenia, podpísania a opečiatkovania členskej známky na rok 2022 a zapísania splnenia členských povinností za rok 2021.

5. Členské príspevky (vrátane nedoplatkov a pokuty) je potrebné zaplatiť najneskôr do 31. marca 2022! Nezaplatením členského do uvedeného termínu zaniká členstvo v SRZ. Pri obnovení členstva je žiadateľ povinný v súlade so Stanovy SRZ - podať si žiadosť a zaplatiť zápisné (fyzická osoba ktorá dosiahla vek 18 rokov = 100,- €; fyzická osoba vo veku 15 až 17 rokov = 20,- €; fyzická osoba vo veku 6 až 14 rokov = 10,- €; fyzická osoba vo veku 3 až 5 rokov zápisné neplatí).

6. Zápisné platí žiadateľ, ktorý v roku prijatia dosiahne 18 rokov a požiada o členstvo v SRZ vo výške 100,- €; fyzická osoba vo veku 15 až 17 rokov = 20,- €; fyzická osoba vo veku 6 až 14 rokov = 10,- €; fyzická osoba vo veku 3 až 5 rokov zápisné neplatí.

7. Pri neprerušenom prechode z jednej kategórie do druhej kategórie sa zápisné neplatí. Pri dosiahnutí veku 18 rokov sa takáto fyzická osoba stáva plnoprávnym členom zväzu bez povinnosti absolvovať školenie a skúšky v zmysle §5 ods.1, písmeno c) Stanov SRZ.

Člen, ktorý požiada o prestup z inej organizácie SRZ k našej MsO zápisné neplatí.

8. Za vykázanie počtu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú pomocní hospodári (respektívne vedúci brigád) obvodných organizácií. Výdajná komisia nerieši prípadné nezrovnalosti.

9. Ak mal člen v roku 2021 vydané povolenie na rybolov, je povinný odovzdať správne vyplnený a zosumarizovaný prehľad o úlovkoch do 15. 1. 2022. Pokiaľ nebude záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný, nové povolenie na rybolov sa vydá až po odstránení nedostatkov. Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch aj vtedy, ak v roku 2021 ryby nelovil a v prehľade nebol vykonaný žiaden záznam.

10. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, v súlade s §14 bod 21 „Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR" k „Zákonu o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostníckom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, nebude mu vydané povolenie na rybolov pre rok 2022.

11. Prehľad o úlovkoch za rok 2021 môžete vhodiť do schránky na bráne Rybárskeho domu, alebo osobne v dobe úradných hodín, poštou, poprípade do 15. januára 2022 v dobe výdaja hlavnému hospodárovi.

12. Uznesením z mestskej konferencie z roku 2020 bola stanovená brigádnická povinnosť pre rok 2021 vo výške 8 hodín. Člen, ktorý neodpracoval stanovený počet brigádnických hodín, musí tieto finančne nahradiť. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu je člen povinný zaplatiť 8,- €.

13. Držitelia pstruhových povolení v roku 2021 mali v tomto roku navyše povinnosť odpracovať na pstruhových vodách 6 brigádnických hodín. (t.j. za členstvo v SRZ - 8 brigádnických hodín a za pstruhovú povolenku 6 brigádnických hodín = spolu 14 brigádnických hodín).

14. V roku 2021 nemali základnú brigádnickú povinnosť 8 hodín (poprípade navýšenú o 6 hodín na vodách pstruhových), fyzické osoby od 3 do 17 rokov, ženy, starobní dôchodcovia od 63 rokov a telesne postihnutí členovia – držitelia platných preukazov ZP, ZŤP a ZŤPS.

15. Vek člena v SRZ je dosiahnutie dolnej hranice veku k 31. 12. príslušného kalendárneho roka. Príklad: Ak člen dosiahol 18 rokov k 31. 12. 2021, mal v roku 2021 povinnosť odpracovať brigádu.

16. Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2022: V súlade so „Stanovami SRZ - § 6, bod 2, písmeno e)", mestská konferencia SRZ MsO Trenčín svojim uznesením určila, že člen je povinný odpracovať 8 brigádnických hodín. Držitelia miestnej pstruhovej povolenky majú okrem členskej povinnosti (8 hod.), povinnosť odpracovať ďalších 6 hodín na vodách pstruhových, celkom14 brigádnických hodín.
Mestská konferencia konaná dňa 21. augusta 2021 svojim uznesením určila za každú neodpracovanú hodinu náhradu 10,- €.
Brigádnickú povinnosť nemajú fyzické osoby od 3 do 17 rokov, ženy, členovia od veku 63 rokov a zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo ŤZPS.

17. Výdaj povolení zdarma pre fyzické osoby od 3 do 5 rokov, bude vykonávané na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Písomnú žiadosť je treba doručiť najneskoršie do 23. 12. 2021 (spolu s fotkou 3x4 cm) na rybársky dom. Žiadosť bude schvaľovať výbor MsO
a po schválení bude povolenie na rybolov vydávať komisia počas výdajných dní. Pri výdaji musí mať dieťa platný rybársky lístok pre rok 2022.

18. Upresnenie k výdaju zľavnenej členskej známky v hodnote 17,- € a miestnej kaprovej povolenky na rybolov v nižšej hodnote 33,- €:
• Zľavnená členská známka v hodnote 17,- € je určená iba pre fyzické osoby od 15 do 17 rokov.
Poznámka: študenti od 18 do 25 rokov musia v súlade so „Smernicou o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov" zaplatiť jednotné členské ako dospelí členovia = 29,- €.

• Miestne kaprové povolenie v nižšej hodnote 33,- € je určené pre fyzické osoby od 15 do 17 rokov; pre študentov od 18 do 25 rokov (po predložení potvrdenia o návšteve školy); pre ženy; pre členov rybárskej stráže doporučených vedúcim rybárskej stráže; pre telesne postihnutých členov držiteľov platných preukazov ZŤP a ZŤPS (po predložení platného preukazu).

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.