Kaprové

 

Dátum konania
v roku 2021            
Revír                Čas a miesto zrazu      
22.5., 9.10. VN Baračka 08.00 pri chate
22.5., 9.10. Enkláva 08.00 pri vodnej ploche


Kaprové brigády sa budú vykonávať aj v revíry Parkové jazierko - Baračka v hore uvedených
termínoch, v závislosti od počtu brigádnikov, predbežný termín každoročného výlovu odchovného
revíru Parkové jazierko - Baračka je stanovený na mesiac október 2021. Presný termín konania výlovu
bude včas zverejnený na stránke organizácie „srztrencin.sk". Mimoriadne brigády sa budú konať podľa
potreby hospodára a budú včas oznámené na web stránke, ako aj vo vývesnej skrinke ObO.
Tel. kontakt ObO č. 5: hospodár: 0903 496 232, predseda t.č.: 0903 310 858.
Mimoriadne brigády budú organizované operatívne podľa potreby vykonania prác v revíroch ObO č.5. (povodeň, kalamita a pod.)

Táto stránka používa cookies. Viac info