Obvod č.6

Svinná

Počet členov: 284

          

predseda:  Zdenko VRANÁK
podpredseda:  Miroslav BRACHTÝR
tajomník:  Peter PILÁTHÝ
pomocný hospodár:  Roman HUSÁR
člen:  Roman KALINČÍK
člen:  Roman HUSÁR
člen:  František KUBÁŇ
Táto stránka používa cookies. Viac info