VN SVINICA

VN Svinica – r. č. 2-5310-1-1
Vodná plocha nádrže o výmere 13 ha nachádzajúca sa na rozhraní katastrov obcí Svinná, Trenčianske Jastrabie, V. Hradná, vedľa cesty 2. triedy, medzi obcami Trenčianske Jastrabie a Svinná. Zakazuje sa lov rýb vo vzdialenosti menšej ako 30 m od telesa priehrady. Zakazuje sa lov rýb vo vývare. Zakazuje sa kladenie ohňa mimo vyhradených ohnísk. Vodná plocha sa nachádza v 4. ochrannom pásme. Platí zákaz používania spaľovacích motorov na plavidlách používaných pri výkone rybárskeho práva. Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5.

Táto stránka používa cookies. Viac info