VLÁRA č.2

Vlára č. 2 – r. č. 2-4451-4-2
Ľavostranné prítoky rieky Vlára r. č. 2-4450-4-1, Sietne, Kornačka a pravostranné prítoky Rajkovský, Čaganovský potok, od ústia do rieky Vlára po pramene predstavujú chovný revír.

Táto stránka používa cookies. Viac info