RADY ČLENOM

Pred začatím lovu:

- skontrolovať doklady (rybársky lístok, povolenie na rybolov, záznam o dochádzke k vode a úlovkoch)
- skontrolovať povinnú výbavu (meter, uvoľňovač háčikov a podberák)
- upratať lovné miesto
- do záznamu zapísať dátum a číslo revíru bez možnosti vymazania

Počas lovu:

- mať možnosť okamžite manipulovať s prútom
- dodržiavať vzdialenosť minimálne 3 metre medzi loviacimi, minimálne 20 m pri love prívlačou
- privlastňovať si len ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru
- ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody

V jednom dni lovu je možné privlastniť si najviac:

2 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého a lieňa sliznatého, prípadne kombináciu uvedených druhov,

4 ks lososovitých druhov rýb vrátane lipňa tymiánového, podustvy severnej a mreny severnej, prípadne kombináciu uvedených druhov,

taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7kg, poslednú privlastnenú rybu, ktorou loviaci presiahne celk. hmotnosť úlovkov 7kg, si môže nechať, ak prvá privlastnená ryba váži viac ako 7kg, obmedzuje sa denný úlovok loviaceho na jeden kus.

Príklady úlovkov:

a) 2 ks kapra rybničného, alebo 2 ks zubáča veľkoústeho, alebo 2 ks šťuky severnej, alebo 2 ks sumca veľkého, alebo 2 ks lieňa sliznatého, alebo vzájomná kombinácia 2 ks uvedených druhov rýb (pokiaľ hmotnosť prvého úlovku nie je väčšia ako 7 kg),
b) 4 ks lososovitých druhov rýb (pstruh potočný, pstruh jazerný, pstruh dúhový, sivoň potočný), alebo 4 ks lipňa tymiánového, alebo 4 ks podustvy severnej, alebo 4 ks mreny severnej, alebo vzájomná kombinácia 4 ks uvedených druhov rýb (pokiaľ hmotnosť prvého alebo prvých dvoch alebo prvých troch úlovkov nie je väčšia ako 7 kg),
c) 1 ks kapra rybničného, x ks ostatných druhov rýb, 4 ks lososovitých druhov rýb (max. hmotnosť spolu 7kg),
d) 3 ks lososovitých druhov rýb, x ks ostatných druhov rýb , 1 ks mreny severnej (max. hmotnosť spolu 7kg)
e) 3 ks lososovitých druhov rýb, x ks ostatných druhov rýb , 2 ks kapra rybničného (max. hmotnosť spolu 7kg )
f) 3 ks lososovitých druhov rýb, 1 ks kapra rybničného, x ks ostatných druhov rýb (max. hmotnosť spolu 7kg )
g) x ks ostatných druhov rýb, 2 ks kapra rybničného alebo 4ks lososovitých druhov rýb (max. hmotnosť spolu 7kg)
h) 7 kg ostatných druhov rýb.

- privlastnením si povoleného množstva uvedených druhov rýb sa denný lov končí,
- pri ulovení a privlastnení kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej hneď zapísať do záznamu druh, dĺžku a váhu úlovku,
- v čase od 22,00h do 4,00h  osvetliť miesto lovu,
- mať pri sebe doklady a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže,
- umožniť členovi rybárskej stráže prezerať rybárske náradie, úlovky, plavidlá a nádrže na ryby (kedykoľvek).

Po skončení lovu:

- zapísať úlovky ostatných druhov rýb do záznamu
- vyškrtnúť prázdne kolónky v zázname ak si loviaci neprivlastnil žiadnu rybu
- upratať lovné miesto
- odstrániť označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania
- zvyšky rýb odniesť zo sebou

prevzaté zo stránky www.povazskyrybar.sk

Táto stránka používa cookies. Viac info