Výzva

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,

dovoľte mi v prvom rade Vám popriať všetko dobré do nového roka 2018. Prajem Vám aby rok 2018 bol pre každého z Vás úspešný, plný splnených očakávaní v osobnom aj profesnom živote a zároveň dúfam, že tento rok bude rokom úspešným aj pre SRZ a to najmä pre jeho takmer 120 000 členov.

Napriek skutočne úprimnému prianiu, hlavný dôvod môjho novoročného mailu je iný a to žiadosť a zároveň prosba o väčšiu angažovanosť a iniciatívu ZO SRZ pri podpore a propagácii Petície za záchranu všeľudového, športového a rekreačného rybárstva v rámci Vašich organizácií a regiónov.

Za posledných pár rokov už viem, že v SRZ existuje množstvo názorových prúdov, že v mnohých organizáciách sú medziľudské vzťahy veľmi narušené, že internetom sa z našich vlastných radov šíri o SRZ a jeho funkcionároch toľko špiny a demagógie že nechápem kde sa v autoroch týchto klamstiev berie toľko zloby a že žiaľ, zopár členov a aj funkcionárov SRZ, by s potešením privítali fiasko spustenej petície.

Táto petícia však nie je o mne alebo iných členoch petičného výboru, prípadne o členoch Rady SRZ alebo Vás ako funkcionároch ZO SRZ. Táto petícia bola spustená v prvom rade ako prostriedok ochrany záujmov radovej členskej základne, udržania jednoty a postavenia SRZ pri výkone rybárskeho práva.

K dnešnému ránu som z 28 internetových stránok a profilov na Facebooku ZO SRZ v BA a BB kraji (viac krajov som žiaľ nemal čas skúmať),našiel informáciu o spustenej petícii na 2 (slovom dvoch) stránkach, pričom podľa komentárov na stránke Rady SRZ neboli členovia v niektorých organizáciách pri kúpe povolenia pre rok 2018 vôbec informovaný o spustení petície a samozrejme ani im nebola umožnená jej podpora.

Práve preto Vás chcem požiadať a poprosiť o zverejnenie informácie o spustení petície na Vašich internetových stránkach či profiloch na Facebooku a začatí zberu podpisov pri predaji povolení na rok 2018, ako aj iniciatívnymi členmi v svojom okolí tak, aby sme do konca marca spoločne urobili maximum pre jej úspech, to znamená zozbieranie minimálne 100 000 podpisov.

SRZ pri presadzovaní spoločných záujmov v novele zákona o rybárstve často argumentoval veľkosťou svojej členskej základne. Teraz prišiel čas ukázať, že dokážeme odložiť vzájomné spory, názorové rozdiely a že deklarovaná sila a jednota SRZ nie je len fiktívna. Petícia nemá záujem s niekym bojovať alebo vnášať do problematiky politiku, ak však nemáme schopnosti mobilizovať v takto významnej veci ako je hrozba straty výkonu rybárskeho práva vlastnú členskú základňu a uchrániť si hodnoty, ktoré SRZ desiatky rokov buduje, tak je na zamyslenie či si takýto osud nakoniec nezaslúžime.

 

Vážení členovia MsO SRZ Trenčín, petičné hárky "za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva" sú k dispozícii na RD počas výdajných dní povoleniek na rybolov na rok 2018 a budú k dispozícii pri prezentácii na výročných členských schôdzach. Jedná sa o petíciu nielen členov SRZ, ale aj občanov SR.
Na jednom petičnom hárku je možnosť podpisu 15 osôb. Kto bude schopný a ochotný vo svojom okruhu blízkych, známych získať týchto 15 podpisov obdrží čistý petičný hárok na požiadanie.

Táto stránka používa cookies. Viac info