SÚŤAŽE

Oznámenie o konaní pretekov v love rýb „Laugaricio cup“.

Oznámenie o konaní pretekov v love rýb „Laugaricio cup“.

 V dňoch 25.8.-26.8.2018 organizuje SRZ - MsO Trenčín, ObOč.2 v spolupráci s ŠKP Trenčín preteky v love rýb na plávanú s medzinárodnou účasťou v úseku VET – most na Ostrov, Kočkovského kanála s týmto programom:

23.8. v podvečerných hodinách vytýčenie pretekárskej trate,

24.8. 8.00 – 18.00 hod. tréning pretekárov,

25.8. od 8.00 hod. uzatvorenie trate pre nesúťažiacich členov SRZ,

        10.00 – 14.00 hod. preteky,

26.8. 10.00 – 14.00 hod. preteky,

        15.30 hod. vyhlásenie výsledkov,

        16.00 hod. otvorenie úseku Kočkovského kanála pre lov rýb členom SRZ.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na toto významné športové podujatie.

Táto stránka používa cookies. Viac info