INFORMÁCIE o plánovaných alebo vykonaných násadách v roku 2018

Jarné zarybnenie

Jarné zarybnie kaprových revírov SRZ Trenčín:

6.4.2018 kapor 2 ročný (Váh č. 8, Enkláva T. Teplá, TN kaskády, VN Svinica, Bodovka, parkovné jazierko T. Teplice) o váhe 4 000 kg,

7.4.2018 jalec tmavý 1 ročný Váh č. 8 v počte 3 600 ks,

9.4.2018 kapor 3 ročný na všetky lovné kaprové revíry, okrem Váhu č. 8 a Enklávy T.T., o váhe 11 000 kg,

10.4.2018 kapor 1 ročný na všetky lovné kaprové revíry a okrem Enklávy T.T. o váhe 500 kg

Násada pleskáča vyskokého 1-2 ročného

Dňa 28.3.2018 bol nasadený do Váhu č.8 (zarybňovací úsek B) pleskáč vysoký 1-2 roč. o celkovej hmotnosti 1.000 kg.

Násada pstruha potočného a dúhového

Dňa 27.3. 2018 bol do pstruhových revírov MsO SRZ Trenčín a Váhu č.8 nasadený pstruh potočný 2r. a pstruh dúhový 2r.

 TENTO TEXT SA ZOBRAZÍ AK SA IKONA NENAČÍTA
Táto stránka používa cookies. Viac info