INFORMÁCIE o plánovaných alebo vykonaných násadách v roku 2018

Násada šťuky rychlenej a úhora monte

Dňa 26.4.2018 bola nasadená do Váhu č. 8 v úsekoch A, B, C šťuka rýchlená 13 000 ks (5 cm).

Dňa 28.4.2018 bol nasadený do Váhu č. 8 v úsekoch B, C úhor monte (2 kg).
Obe násady boli financované z rozpočtu Rady Žilina.

Jarné zarybnenie

Jarné zarybnie kaprových revírov SRZ Trenčín:

6.4.2018 kapor 2 ročný (Váh č. 8, Enkláva T. Teplá, TN kaskády, VN Svinica, Bodovka, parkovné jazierko T. Teplice) o váhe 4 000 kg,

7.4.2018 jalec tmavý 1 ročný Váh č. 8 v počte 3 600 ks,

9.4.2018 kapor 3 ročný na všetky lovné kaprové revíry, okrem Váhu č. 8 a Enklávy T.T., o váhe 11 000 kg,

10.4.2018 kapor 1 ročný na všetky lovné kaprové revíry a okrem Enklávy T.T. o váhe 500 kg

Násada pleskáča vyskokého 1-2 ročného

Dňa 28.3.2018 bol nasadený do Váhu č.8 (zarybňovací úsek B) pleskáč vysoký 1-2 roč. o celkovej hmotnosti 1.000 kg.

Násada pstruha potočného a dúhového

Dňa 27.3. 2018 bol do pstruhových revírov MsO SRZ Trenčín a Váhu č.8 nasadený pstruh potočný 2r. a pstruh dúhový 2r.

Táto stránka používa cookies. Viac info