Dôležité

Násada PD2+

Dňa 12.11.2019 bol nasadený PD 2+ v celkovej hmotnosti 550 kg do revírov takto:
- štrkoviská: Bodovka, Nemšová, Ľuborča, 

- Jazierko Skalka,

- VN Baračka.

Lov rýb je povolený.

Výbor SRZ-MsO

14.11.2019====================

Vysadenie násady kapra rybničného

Dňa 7.11.2019 bola do revírov v obhospodarovaní SRZ MsO Trenčín vysadená násada kapra rybničného. Uvedená násada bola kompenzáciou jarného úhynu. U vysadených rýb nie je určená doba ochrany, výkon rybárskeho práva je teda bez obmedzenia.
Hospodár SRZ MsO Trenčín
Fotogaléria

8.11.2019====================

Mimoriadny snem SRZ

V poradí XIII. snem SRZ sa uskutoční mimoriadne už 23. novembra 2019 v Žiline.
Príloha

23.10.2019====================

Polícia: Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici

    Žilina 7. októbra (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal v kauze predaja rybárskeho hospodárstva v Považskej Bystrici trestné stíhanie v prípade obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Turbulencie v Slovenskom rybárskom zväze (SRZ) sa začali po tom, ako tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš mali podpísať nevýhodnú, a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenenú, kúpno-predajnú zmluvu o predaji rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za 3,4 milióna eur spoločnosti MV Solutions. Majetok prešiel na list vlastníctva spoločnosti, SRZ však stále nemá, a v zmysle zmluvy ani tak skoro mať nebude, peniaze za predaj. Slovenský rybársky zväz napadol nevýhodnú zmluvu o predaji rybárskeho hospodárstva a podnikol právne kroky, aby bola vyhlásená za neplatnú. O ďalšom smerovaní SRZ bude rozhodovať mimoriadny snem SRZ, ktorý bude 23. novembra v Žiline. Program mimoriadneho snemu bude trojbodový - odvolanie tajomníka SRZ (momentálne má disciplinárnou komisiou pozastavený výkon funkcie), zmena stanov a voľba nového tajomníka.

7.10.2019====================

Informácia o obmedzení lovu rýb

Informácia k obmedzeniu lovu rýb z dôvodu konania preteku s medzinárodnou účasťou Laugaricio cup v LRU – plávaná.

Podľa plánu športovej činnosti bude v dňoch 5.-6.10.2019 na úseku rieky Váh od mosta na Ostrov smerom proti prúdu ku elektrárni na Sihoti prebiehať Laugaricio cup v LRU-P. Pretekárska dráha, ako aj jej hranice, budú vyznačené páskou. Úsek Váhu bude opäť voľne prístupný k výkonu rybárskeho práva 6.10.2019 od 16:00 hod.

Družstvo ŠKP Trenčín Vás touto cestou pozýva pozrieť sa na závodnú techniku v love rýb udicou na plavák na pretekoch, ktorých sa zúčastní aj družstvo z Trenčína.

Presné informácie, ako aj časový plán preteku, nájdete v propozíciách k pretekom na našej webovej stránke ako aj na Facebooku v skupine Laugaricio cup.

2.10.2019====================

Jesenné zarybnenie kaprom rybničným

V dňoch 25.9. - 30.9.2019 prebehne vo všetkých našich kaprových revíroch jesenné zarybnenie kaprom rybničným. Vysadená násada NEMÁ stanovenú doba ochrany a výkon rybárskeho práva je teda BEZ OBMEDZENIA!!!

Petrov zdar

27.9.2019===================

Termíny vykonania mimoriadnych členských schôdzi ObO a mimoriadnej mestskej konferencie

Oznámenie 

===========================

Zasadnutie Rady SRZ má potvrdiť pokračovanie obrodného procesu

Výzva funkcionárov SRZ TN kraja

Výzva

===========================

Aktuálna informácia pre členov MsO SRZ Trenčín

Dňa 13.7.2019 zasadalo mimoriadne Prezídium Rady SRZ a Rada SRZ:

- Prezídium Rady SRZ ako odvolací orgán II. st. podľa §16 disc. poriadku SRZ, zamietlo námietku Ing. Javora- tajomníka SRZ voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri Rade SRZ o uložení predbežného opatrenia „pozastavenie výkonu funkcie". Predbežné opatrenie bolo uložené na základe zahájenia disciplinárneho konania v súvislosti s porušovaním Stanov SRZ a uznesení Rady SRZ pri predaji výrobného strediska SRZ P. Bystrica.

- Rada SRZ na návrh Ing. Lauša schválila „okamžité skončenia pracovného pomeru s vedúcim sekretariátu Rady SRZ – Ing. Javorom", podľa § 68, ods.1, písm.b) Zákonníka práce – za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

- Rada SRZ schválila podľa § 20, ods. 2, Stanov SRZ zvolanie mimoriadneho snemu SRZ.

- Rada SRZ poverila dočasným riadením sekretariátu SRZ – In. Roberta Kadnára (MsO Záhorie) a vytvorila komisiu pre ďalšie konanie v procese nevýhodného odpredaja výrobného strediska P. Bystrica, odovzdanie funkcie vedúceho Sekretariátu.. a konsolidácie procesov riadenia Sekretariátu Rady SRZ v zložení:
JUDr. Tibor Timár- MsO Šaľa, Ing. Jozef Lauš – MsO Trenčín, Igor Macúš –MO Kysucké Nové Mesto

 Jozef Lauš
predseda MsO SRZ

===========================

Poďakovanie za opakovanú aktívnu účasť a pomoc pri zbere kadáverov

Výbor MsO SRZ Trenčín si dovoľuje vysloviť verejné poďakovanie nasledovným členom za opakovanú aktívnu účasť a pomoc pri zbere kadáverov v dôsledku masívneho jarného úhynu kapra rybničného v našich revíroch. 

Príloha

===========================

"Aj po megakauze s nevýhodným predajom výrobného strediska SRZ P.Bystrica za 3,4 mi. eur, bola pozícia tajomníka SRZ potvrdená Radou SRZ......kam kráčaš SRZ....?"

Príloha

===========================

Preteky LAUGARICIO CUP 2019

Propozície

===========================

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v prívlači

Oznamujeme našim členom, že v dňoch 22.-23.6.2019 sa budú na rieke Váh č. 8 konať Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v prívlači. Srdečne Vás na ne pozývame a zároveň prosíme o akceptovanie zákazu lovu rýb v dňoch 22.-23.6.2019 v úseku od bývalého starého mosta v Zamarovciach-Skalka n./V., po cestný most – diaľničný privádzač Nemšová.

Propozície

===========================

Preteky v love rýb – štrkovisko Bodovka

Preteky

===========================

Mimoriadna brigáda ObO č.3

 Oznamujeme členom MsO SRZ Trenčín, že dňa 18.5.2019 v čase od 7:00 hod. do 11:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na Váhu č.8.
Zraz: o 7:00 hod., ihrisko v Orechovom.

Výbor ObO č.3

===========================

Preteky mladých rybárov

Preteky

===========================

Zmena termínu brigády ObO č.3

Vážení členovia MsO SRZ Trenčín,
   Upozorňujeme Vás na zmenu termínu brigády ObO č.3, ktorá sa mala pôvodne konať dňa 5. mája 2019 na Odstavnom ramene Trenčianske Kaskády.

Nový termín konania brigády: 19. mája 2019 so začiatkom o 07:00 hod.

Dôvod: predpoveď nepriaznivého počasia.

===========================

Brigáda ObO č.4

Oznam
===========================

Mimoriadna brigáda ObO č.5

Oznamujeme členom MsO SRZ Trenčín, že dňa 4.5.2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na VN Baračka.
Zraz : o 8:00 hod. pri hospodárskom objekte.

Výbor ObO č.5
===========================

Všeobecný zákaz lovu rýb v "Štrkovisko Nozdrkovce r.č. 2-3771-1-1 a Štrkovisko Bodovka r.č. 2-2980-1-1"

V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 Z.z., §18, odst.9, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, z dôvodu zarybnenia uvedených rybárskych revírov kaprom rybničným dosahujúcim najmenšiu lovnú mieru, platí v dňoch 8.4.2019 až 5.5.2019 všeobecný zákaz lovu rýb!!! v revíroch Štrkovisko Nozdrkovce r.č. 2-3771-1-1 a Štrkovisko Bodovka r.č. 2-2980-1-1.

Výbor SRZ - MsO Trenčín

===========================

Zmena termínu konania brigády ObO.č.5

Nový termín

===========================

Určenie všeobecného zákazu lovu rýb v "Štrkovisko Ľuborča r.č. 2-3601-1-1 a Štrkovisko Nemšová r.č. 2-3750-1-1"

 V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 Z.z., §18, odst.9, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, z dôvodu zarybnenia kaprom rybničným, ktorý dosahoval najmenšiu lovnú mieru platí v dňoch 30.3.2019 26.4.2019 všeobecný zákaz lovu rýb!!! v revíroch Štrkovisko Ľuborča r.č. 2-3601-1-1 a Štrkovisko Nemšová r.č. 2-3750-1-1.

Výbor SRZ - MsO Trenčín

 ===========================

Pozvánka na brigádu pre členov SRZ

Pozývame všetkých členov nielen ObO č.5 na túto brigádu, kedy budeme čistiť a revitalizovať aj tok Tepličky v parku.........

Pozvánka

===========================

Konanie MK MsO SRZ Trenčín

Oznámenie

===========================

Pozvánka na brigádu pre členov SRZ

Pozvánka

===========================

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb (§14, ods.2, písm. a), vyhl. č.381/2018 Z.z.)

Grafické znázornenie

Vysvetlivky

===========================

Zámysel transformácie SRZ-MsO Trenčín

Zrušenie zákazu lovu rýb - Odstavné rameno Kľúčové r.č. 2-1670-1-1

Dňom 1.1.2019 sa ruší "zákaz lovu rýb" vydaný dňa 15.10.2018 pre revír
                 Odstavné rameno Kľúčové - r.č.2-1670-1-1.
Lov rýb je možné vykonávať v súlade so Zákonom č. 216/2018 a Vyhláškou MŽP SR č. 381/2018.

===========================

Vystúpenie predsedu MsO SRZ TN na XII. sneme SRZ

Príloha

===========================

Násada rýb - zubáč 2 ročný

Dňa 24.11.2018 bol do VN Svinica, Štrkoviska Bodovka, Enklávy T. Teplá, Jazierka Skalka, Štrkoviska Nozdrkovce, Štrkoviska Ľuborča, Štrkoviska Nemšová a Gabajových štrkovísk vysadený zubáč 2 ročný o hmotnosti 350 kg.

===========================

Zákaz lovu - zubáč veľkoústy, šťuka severná

Dňa 20.11.2018 boli vysadené do rybárskeho revíru č. 2-5310-1-1 VN Svinica druhy rýb zubáč veľkoústy a šťuka severná väčšie, ako je ich najmenšia lovná miera. V súlade s Vyhláškou MŽP SR č.185/2006 Z.z., § 17, odst.11, platí „Zákaz lovu vysadených druhov rýb" do 16.12.2018.

Výbor MsO SRZ

===========================

Zákaz lovu - zubáč veľkoústy, šťuka severná

Zákaz lovu zubáča veľkoústeho a šťuky severnej vo VN Svinica v dobe od 26.10.2018 do 24.11.2018 z dôvodu nasadenia rýb vo veľkosti nad lovnú mieru.

Výbor MsO

===========================

Zákaz lovu kapra

Zákaz lovu kapra na revíroch SRZ MsO Trenčín VN - Svinica, Štrkovisko Bodovka, Odstavné rameno Trenčianske Kaskády, Štrkovisko Nozdrkovce, VN - Baračka,  Gabajove štrkoviská, Štrkovisko Nemšová, Štrkovisko Ľuborča a Jazierko Skalka od 18.10. do 31.10.2018.

Lov povolený od 1.11.2018.

===========================

Násady rýb - jeseň 2018

Dňa 3.10.2018 šťuka  2 roč. 400 kg

Kaprové revíry MsO + Váh č.8

18.10.2018 kapor K2 600 kg Váh č. 8

18.10.2018 kapor K3 9000 kg kaprové revíry MsO Trenčín okrem Váhu č. 8, Enklávy T. Teplá a Odstavné rameno Kľúčové

19.10.2018 podustva 2 roč. 10 000 ks  Váh č. 8

                   mrena 1 roč. 3000 ks Váh č. 8.

===========================

Všeobecný zákaz lovu rýb v „Odstavné rameno Kľúčové r.č. 2-1670-1-1

V súlade so Zákonom č.139/2002 Z.z., §20, odst.2, z dôvodu mimoriadnej situácie vzniknutej vplyvom extrémneho sucha,    platí dňom 15.10.2018 až do odvolania

Všeobecný zákaz loviť a privlastňovať si ryby

v revíry  Odstavné rameno Kľúčové r.č. 2-1670-1-1.

výbor SRZ-MsO

===========================

Oznam o vysádzaní rýb

Dňa  18.10.2018 bude vysadených 9.000 kg násady kapra rybničného (K-3) do všetkých obhospodarovaných revírov MsO okrem Enklávy a Váhu č.8.

Násadu preberie u dodávateľa komisia v zložení: pp. Remenec, Kukučka, Karaus, Habáň

===========================

Upozornenie pre členov SRZ-MsO

Plánované brigády pre ObO č.1 dňa:
13.10
..kaprová.........štrkovisko Bodovka
13.10..pstruhová......Sedličanský potok
Sú z dôvodu plnenia iných naliehavých, operatívnych úloh – zrušené.
Prosím informujte ďalších členov.
                                                                     Jozef Lauš

===========================

Mimoriadna brigáda - VN Baračka

Dňa 6.10.2018 od 8:00 do 12:00 hod. bude organizovaná na VN Baračka mimoriadna brigáda zameraná na kosenie. Vlastná kosačka a krovinorez vítaný.

===========================

VN Svinica - Obnovenie lovu rýb

Lov rýb vo vodnej nádrži Svinica je povolený dňom 3.9.2018 (pondelok).

===========================

Cesta sprejazdnená

Vjazd ku Váhu od Biskupíc povolený !   Umiestnenie dodatkovej tabule DZ č.E12 s textom:" okrem vozidiel VD Tr.Biskupice, SVP š.p., členov SRZ a držiteľov platných povolení na rybolov" na účelovej komunikácii ul.Biskupická a Karpatská v Trenčíne podpísal primátor mesta 13.2.2018.

===========================

VN Svinica - Úbytok vody na prítoku / Úhyn rýb

Od pondelka 20.8.2018 zaznamenávame úbytok vody na prítoku do VN Svinica. V súčasnej dobe je koryto potoka Svinica už suché. Vo VN Svinica dochádza k masívnemu úhynu rýb, hlavne zubáča veľkoústeho. Boli a sú naďalej vykonávané opatrenia členmi výboru ObO č.6 na zníženie strát a vzniknutých škôd.
V súlade so Zákonom č. 139/2002 Z.z., §20 sa jedná o mimoriadnu situáciu, kedy je zakázané v tomto revíry až do odvolania loviť a privlastňovať si ryby.

===========================

Prijatie dodatku č.1 k “Miestnemu rybárskemu poriadku pre držiteľov povolení na lov rýb v rybárskych revíroch obhospodarovaných SRZ-MsO Trenčín“ platného od 1.januára 2018.

Vzhľadom k neustálym sťažnostiam a upozorňovaniam členov našej mestskej organizácie na porušovanie Miestneho rybárskeho poriadku....a na nepresné vyjadrenie zákazu lovu rýb 30 m od telesa hrádze VN Svinica r. č. 2-5310-1-1 prijal výbor SRZ - MsO Trenčín tento dodatok k Miestnemu rybárskemu poriadku:

Do textu na str.5 VN- Svinica- r. č. 2-5310-1-1 za druhú vetu doplniť text:

„Zavážanie a zanášanie nástrah z telesa hrádze nie je povolené.“

Upozorňujeme, že porušenie tohto zákazu bude hodnotené ako porušenie Miestneho rybárskeho poriadku.

===========================

POZOR zákaz vjazdu !!!!!!!

Vážení členovia MsO SRZ Trenčín.

Na základe výsledkov rokovania so zástupcami Urbariátu Veľká Hradná, upozorňujem, že vjazd na lesné pozemky ako aj parkovanie na týchto pozemkoch pri VN Svinica rev. číslo 2-5310-1-1

nie je Urbariátom Veľká Hradná ( majiteľ lesných pozemkov) p o v o l e n ý.

Žiadam Vás, aby ste pri presunoch k výkonu rybárskeho práva motorovými vozidlami nevyužívali prístupy k VN Svinica cez lesné pozemky. Za porušenia zákazu prejazdu cez les a parkovanie v lese nesie osobnú zodpovednosť každý člen SRZ, ktorý túto požiadavku a obmedzenie nerešpektoval.

Stanovisko zástupcov Urbariátu Veľká Hradná je uvedené v prílohe.

Ing. Jozef Lauš

predseda MsO SRZ Trenčín           

Príloha

===========================

2.liga LRU plávaná

Informácia k obmedzeniu lovu rýb z dôvodu konania celoslovenských pretekov v LRU – plávaná.

Jarné dvojkolo 2.liga LRU - Plávaná

Podľa plánu športovej činnosti sa v dňoch 18.-20.5. 2018 bude na úseku rieky Váh od mosta na Ostrov smerom proti prúdu ku elektrárni na Sihoti pebiehať jarné dvojkolo 2.ligy v LRU-P. Pretekárska dráha ako aj jej hranice budú vyznačená páskou. Úsek Váhu bude opäť voľne prístupný k výkonu rybárskeho práva 20.5.2018 od 15:00hod.

Družstvo ŠKP Trenčín Vás touto cestou pozýva sa porieť na závodnú techniku v love rýb udicou na plavák na pretekoch, ktorých sa zúčastní aj družstvo z Trenčína.

Presné informácie ako aj časový plán preteku nájdete v propozíciach k pretekom.

Propozície

===========================

Úprava lovných mier na obdobie 2018-2020

Reakcia na článok uverejnený v Rybičkách...

Reakcia prezidenta SRZ na článok p. Pavleho: 

čítajte tu

===========================

Opatrenia k vybreženiu rieky Váh

Opatrenia

===========================

Uverejnenie reakcie predsedu MsO SRZ

Uverejnenie reakcie predsedu MsO SRZ v PaR č.10/2017 na článok uverejnený v PaR č.7/2017

Článok

===========================

Úhyn rýb na rieke Váh

V dňoch 30.7.- 2.8.2017 bol zaznamenaný úhyn mreny severnej na rieke Váh v úseku od vtoku rieky Vlára po hať Trenčianske Biskupice.Uhynuté boli všetky vekové kategórie tejto ryby. 31.7. bola udalosť oznámená RADE SRZ, Inšpekcii ŽP a Štátnej veterinárnej správe(ŠVS). Boli vykonané merania vybraných fyzikálno-chemických veličín a odovzdané vzorky uhynutých rýb ŠVS. Merania N-NH4 niekoľko násobne prekračovali povolené limity u jedného zo znečisťovateľov...Celá situácia bude uzatvorená po vyhodnotení výsledkov akreditovanými orgánmi a pracoviskami štátnej správy. Predsedovia ObO č.2,3,4 zahájili zber kadavérov a ich zhromažďovanie k odsunu do kafilérie.

===========================

Táto stránka používa cookies. Viac info