Obvod č.6

Svinná

Počet členov: 294

          

predseda:  Zdenko VRANÁK
podpredseda:  Miroslav BRACHTÝR
tajomník:  Peter PILÁTHÝ
pomocný hospodár:  Roman HUSÁR (Tr. Turná 497)
člen:  Roman KALINČÍK
člen:  Roman HUSÁR (Tr. Turná 102)
člen:  Richard GRÖGER
   
Táto stránka používa cookies. Viac info