Pstruhové

potok Drietomica - revír číslo : 2-0380-4-1

Od ústia do rieky Váh po hranicu s ČR. Do revíru patrí prítok Liešna, od ústia po štátnu hranicu s ČR.

Pravostranný prítok Brúsne a ľavostranný prítok Dúbravka, od ústia po pramene - predstavujú chovnú časť revíru.

 

potok Chocholnica - revír číslo : 2-0250-4-1

Od ústia do rieky Váh po pramene. Do revíru patria Melčický a Ivanovský potok.

Ľavostranný prítok Tarabove od ústia po pramene - predstavuje chovnú časť revíru.

 

potok Kľúčové - revír číslo : 2-1042-4-1

Od ústia do odstavného ramena Kľúčové (revír číslo : 2-1670-1-1) po pramene.

 

Kochanovský potok - revír číslo : 2-1041-4-2

Od ústia do potoka Chocholnica (revír číslo : 2-0250-4-1) po pramene - chovný potok.

 

Kubranský potok - revír číslo : 2-1110-4-2

Od ústia do potoka Teplička (revír číslo 2-4300-4-1) po pramene, je odchovným zariadením RADY SRZ Žilina.

 

Ľuborčiansky potok - revír číslo : 2-1161-4-1

Od ústia do rieky Váh pri Nemšovej, časť Ľuborča, po hranicu pozemkov Štátnych lesov SR, v dĺžke asi 6km. Hranica revíru so ŠL SR je vyznačená revírnou tabuľou. Do revíru patrí pravostranný prítok Zavadka, od ústia po pramene.

 

Orechovský potok - revír číslo : 2-2021-4-1

Od ústia do rieky Váh v Trenčíne-časť Orechové po pramene.

 

Selecký potok - revír číslo : 2-2630-4-1

Od ústia do štrkoviska Bodovkla (revír číslo 2-2980-1-1) po pramene. Do revíru patria všetky pravostranné prítoky medzi obcami Selec a Trenčianske Stankovce.

Potok Sedličanka, od ústia po pramene, predstavuje chovnú časť revíru.

 

potok Súčanka - revír číslo : 2-2730-4-1

Od ústia do rieky Váh pri obci Skalka nad Váhom po pramene. Do revíru patria ľavostranné prítoky Hlboké, Cverenkársky potok, Depšinský potok a pravostranné prítoky Závrská a Biely potok.

Ľavostranný prítok Nestora od ústia po pramene, je odchovný revír.

 

potok Svinica - revír číslo : 2-2750-4-1

Od železničného mosta Svinná-Ruskovce po VN Svinica (revír číslo 2-5310-1-1). Od vtoku do VN Svinica po pramene. Do revíru patria ľavostranné prítoky Jastrabský potok, Svitavský potok, Neporadzský potok a Mitický potok.

 

potok Teplička - revír číslo : 2-4300-4-1

Od ústia do rieky Váh po VN Baračka (revír číslo 2-4480-1-1). Od vtoku do VN Baračka po pramene. Do revíru patrí potok Bystrina a pravostranný prítok Kamenica a Opatovský potok.

 

Turiansky potok - revír číslo : 2-4340-4-1

Od ústia do rieky Váh po pramene. Do revíru patria pravostranné prítoky Soblahovský potok a Hukov potok a ľavostranný prítok Rígelský potok.

 

Vlára - revír číslo : 2-4450-4-1

Čiastkové povodie rieky Vlára od ústia do rieky Váh pri meste Nemšová po hranicu s ČR.

 

Vlára č.2 - revír číslo : 2-4451-4-2

Ľavostranné prítoky rieky Vlára (revír číslo 2-4450-4-1) Sietne, Kornačka a pravostranné prítoky Rajkovský a Čaganovský potok, od ústia do rieky Vlára po pramene predstavujú chovný revír.

 

Zlatovský potok - revír číslo : 2-5591-4-2

Od ústia do potoka Drietomica (revír číslo 2-0380-4-1) po pramene - vrátane prítokov, predstavuje chovný revír.

Táto stránka používa cookies. Viac info