VN SVINICA

Číslo revíru: 2-5310-1-1

Typ: Miestny kaprový

Rozloha: 13 ha

Vodná plocha sa nachádza na rozhraní katastrov obcí Svinná - Trenčianske Jastrabie - Veľká Hradná,  na pravej strane cesty 2.triedy, medzi Trenčianskym Jastrabím a Svinnou. Zakazuje sa lov rýb vo vzdialenosti menšej ako 30m od telesa priehrady. Zakazuje sa lov rýb vo vývare. Zakazuje sa kladenie ohňa mimo vyhradených ohnísk.  Vodná plocha sa nachádza v 4. ochrannom pásme, kde platí zákaz používania spaľovacích motorov na plavidlách používaných pri výkone rybárskeho práva.

Táto stránka používa cookies. Viac info