VÁH č. 8

Číslo revíru: 2-4430-2-1 / H /

Typ: Zväzový kaprový

Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová – Dubnica nad Váhom mimo vodnej plochy Enklávy v k. ú. Trenčianska Teplá, ktorá predstavuje samostatný rybársky revír, hranica revírov je vyznačená plávajúcimi bójami. Tabuľami vyznačené zimoviská rýb sú na obidvoch stranách v úseku od hate Trenčianske Biskupice po poslednú kamennú hrádzu, od cestného mosta Bierovce po ústie Turnianskeho potoka, od ústia Orechovského potoka po železničný most vrátane zátoky Váhu, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3. V úseku od starého mosta za obcou Zamarovce po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom - výskyt hlavátky. Zákaz lovu z verejne neprístupných a oplotených pozemkov.


Spoločný úsek revíru Váh a Biskupický kanál s MsO SRZ Nové Mesto nad Váhom

Čiastkové povodie revíru Váh a Biskupického kanála r. č. 2- 4420-1-1 (Váh č. 7). Spoločný úsek od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad/ Váhom po úroveň ústia Bošáckeho potoka do Biskupického kanála.  Platia  povolenia  pre držiteľov zväzového kaprového povolenia, a  miestne povolenia na lov rýb pre vody kaprové vydané MsO SRZ Trenčín.

Táto stránka používa cookies. Viac info