VÁH č. 8

Číslo revíru: 2-4430-2-1 / H /
Typ: Zväzový kaprový

 

Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová – Dubnica nad Váhom mimo vodnej plochy Enklávy v k. ú. Trenčianska Teplá, ktorá predstavuje samostatný rybársky revír, hranica revírov je vyznačená plávajúcimi bójami. Tabuľami vyznačené zimoviská rýb sú na obidvoch stranách v úseku od hate Trenčianske Biskupice po poslednú kamennú hrádzu, od cestného mosta Bierovce po ústie Turnianskeho potoka, od ústia Orechovského potoka po železničný most vrátane zátoky Váhu, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3. V úseku od starého mosta za obcou Zamarovce po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom - výskyt hlavátky. Zákaz lovu z verejne neprístupných a oplotených pozemkov.


Spoločný úsek revíru Váh a Vážsky kanál s MsO SRZ Nové Mesto nad Váhom Čiastkové povodie revíru Váh a Vážskeho kanála r. č. 2- 4420-1-1 Váh č. 7. Spoločný úsek od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad/ Váhom po úroveň ústia Bošáckeho potoka. Platia miestne povolenia na lov rýb pre vody kaprové vydané MsO SRZ Trenčín.

 TENTO TEXT SA ZOBRAZÍ AK SA IKONA NENAČÍTA
Táto stránka používa cookies. Viac info