TRENČIANSKÉ KASKÁDY

Číslo revíru: 2-4330-1-1

Typ: Miestny kaprový

Rozloha: 10 ha

Štyri vodné plochy nachádzajúce sa pri čistiarni odpadových vôd Kostolná - Záriečie, medzi Biskupickým kanálom a riekou Váh, na jeho pravom brehu. Zakazuje sa lov rýb z priestoru medzi druhým a tretím štrkoviskom, medzi tretím a štvrtým štrkoviskom, a v priestore od Váhu na štvrtom štrkovisku. Zákazy sú vyznačené tabuľami. Na kazete č. 4 po toku Váhu je povolený lov od 1.6.

Táto stránka používa cookies. Viac info