ŠTRKOVISKO ĽUBORČA

Číslo revíru: 2-3601-1-1
Typ: Miestny kaprový

Rozloha: 2,5 ha

Vodná plocha nachádzajúca sa v katastri obce Ľuborča. Pri čističke odpadových vôd na pravom brehu rieky Váh.

Táto stránka používa cookies. Viac info