ENKLÁVA

Číslo revíru: 2-0630-1-1

Typ: Miestny kaprový

Rozloha: 11 ha

Vodná plocha  v katastrálnom území obce Trenčianska Teplá je prepojená Vážskym kanálom /r. č. 2-4430/. Hranica revíru Enkláva od Vážskeho kanála je označená plávajúcimi bójami, zákaz vjazdu motorových vozidiel na hrádzu v úseku od skúšobnej dráhy po tzv. „Špicu", t.j. medzi Vážsky kanál a breh Enklávy.

Táto stránka používa cookies. Viac info