Späť

Spôsob príjmu nových členov SRZ v roku 2021

Pridané: 29.1.2021 15:30:00 Počet zobrazení: 645

29 Január 2021

    Predsedníctvo výboru SRZ-MsO oznamuje žiadateľom o prijatie za člena SRZ, že proces prijímania nových členov je z dôvodu prijatých protipandemických opatrení odložený na neurčito.

Členstvo v SRZ podľa Stanov SRZ §5, ods.1 môže vzniknúť až po absolvovaní školenia v určenom rozsahu a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.
O náhradných termínoch hromadného školenia a záverečnej skúšky budú žiadatelia o členstvo v SRZ vyrozumení písomne cestou Slovenskej pošty a.s.

Táto povinnosť sa netýka kategórie detí od 6-14 rokov, ktorých rodičia budú samostatne písomne vyrozumení o postupe pri prijímaní ich detí za člena SRZ.

 

                           predsedníctvo výboru SRZ-MsO Trenčín

Táto stránka používa cookies. Viac info