Späť

Pozvánka delegátov ObO na MK SRZ - MsO Trenčín

Pridané: 6.6.2020 22:31:00 Počet zobrazení: 352

06 Jún 2020

Pozvánka delegátov ObO na MK SRZ - MsO Trenčín,

ktorá sa uskutoční dňa 27. júna 2020 (sobota) o 9:00 hod., v reštaurácii Perla, Trenčín.

Program:
1. Prezentácia 8:15÷8:55 hod.
2. Otvorenie.
3. Schválenie programu MK.
4. Schválenie rokovacieho poriadku MK.
5. Voľba pracovného predsedníctva.
6. Voľba mandátovej komisie.
7. Voľba návrhovej komisie.
8. Kontrola plnenia uznesenia MK zo dňa 24.03.2019 a správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2019.
9. Správa mandátovej komisie.
10. Správa o finančnom hospodárení MsO SRZ za rok 2019.
11. Vyhodnotenie Plánu zarybnenia za rok 2019.
12. Správa Mestskej kontrolnej komisie za rok 2019.
13. Správa DK pri MsO SRZ Trenčín za rok 2019.
14. Správa o činnosti RS za rok 2019.
15. Rozpočet MsO SRZ na rok 2020.
16. Plán hlavných úloh na rok 2020.
17. Plán zarybnenia na rok 2020.
18. Návrh transformácie MsO SRZ.
19. Návrh uznesenia mestskej konferencie.
20. Odovzdanie vyznamenaní za prácu v SRZ.
21. Informácia o priebehu mimoriadneho XIII. Snemu SRZ.
22. Kooptácia členov do výboru MsO a KK pri MsO.
23. Diskusia.
24. Schválenie uznesenia mestskej konferencie.
25. Ukončenie.
Príspevky do uznesenia schválené na VČS ObO vypracovať písomne do 22.6.2020, aby mohli byť prerokované výborom MsO a zapracované do uznesenia MK.

Výbor SRZ – MsO Trenčín.

Táto stránka používa cookies. Viac info