Späť

Oznámenie o konaní MK MsO SRZ Trenčín

Pridané: 31.7.2021 13:30:00 Počet zobrazení: 250

31 Júl 2021

OZNÁMENIE O KONANÍ MK MsO SRZ Trenčín,

ktorá sa uskutoční dňa 21.augusta 2021 (sobota) o 9:00 hodine, v reštaurácii Perla, Trenčín.

Program:
1. Prezentácia 8:00÷8:30hod.
2. Otvorenie.
3. Schválenie programu MK.
4. Voľba pracovného predsedníctva.
5. Voľba mandátovej komisie.
6. Voľba návrhovej komisie.
7. Kontrola plnenia uznesenia MK zo dňa 27.06.2020 a správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2020.
8. Správa mandátovej komisie.
9. Správa o finančnom hospodárení MsO SRZ za rok 2020.
10. Vyhodnotenie Plánu zarybnenia za rok 2020.
11. Správa Mestskej kontrolnej komisie za rok 2020.
12. Správa DK pri MsO SRZ Trenčín za rok 2020.
13. Správa o činnosti RS za rok 2020.
14. Rozpočet MsO SRZ na rok 2021.
15. Plán hlavných úloh na rok 2021.
16. Plán zarybnenia na rok 2021.
17. Návrh uznesenia mestskej konferencie.
18. Odovzdanie vyznamenaní za prácu v SRZ
19. Diskusia.
20. Schválenie uznesenia mestskej konferencie.
21. Ukončenie.

PDF dokument klikni TU.

Táto stránka používa cookies. Viac info