Späť

Oznámenie o konaní individuálnych brigád

Pridané: 3.5.2020 10:15:00 Počet zobrazení: 802

03 Máj 2020

Vážení členovia SRZ-MsO Trenčín,

    výbor SRZ-MsO na základe a rešpektujúc „Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia" z 23.3.2020
(č. OLP/2731/2020) a z 20.4.2020 (č.OLP/3354/2020) prijal na svojom riadnom zasadnutí dňa 30.4.2020 toto uznesenie:

„Členom SRZ-MsO Trenčín, ktorí prejavia z vlastnej iniciatívy záujem o odpracovanie brigádnickej povinnosti, umožniť výbormi ObO túto odpracovať INDIVIDUÁLNOU FORMOU aj v neplánovaných termínoch za dodržania nariadených hygienických opatrení."

    V prípade záujmu o individuálnu formu odpracovania brigády je potrebné kontaktovať hospodárov jednotlivých ObO, ktorí po vzájomnej dohode so záujemcami stanovia miesto vykonania, termín, rozsah a charakter prác ako aj maximálny počet účastníkov.

KONTAKT:

ObO č.1: Roman Maňo (0905 198 873), Pavol Malík (0902 236 711), Marián Petrovský (0944 465 103)
ObO č.2: Branislav Oslanec (0948 725 158)
ObO č.3: Dušan Vincent (0911 264 148), Martin Vincent (0914 274 596)
ObO č.4: Miroslav Hamaj ml. (0918 164 239), Miroslav Hamaj st. (0907 782 468)
ObO č.5: Miroslav Karaus (0949 681 225), Tibor Švondrk (0911 424 898)
ObO č.6: Roman Husár (0905 284 532)
Odchovné stredisko Kubrica: Juraj Vicena (0903 730 361)

Výbor SRZ-MsO

Táto stránka používa cookies. Viac info