Späť

Konanie členských schôdzí

Pridané: 15.7.2021 19:45:00 Počet zobrazení: 562

15 Júl 2021

V súlade so Stanovami SRZ §14, ods.4 zvoláva výbor MsO členské schôdze obvodných organizácii takto:

ObO č.1 14.8.2021 o 8:00 ÷ 10:00 hod. reštaurácia Perla
ObO č.2 14.8.2021 o 10:00 ÷ 12:00 hod. reštaurácia Perla
ObO č.3 7.8.2021 o 9:00 v priestoroch Dopravnej akadémie Trenčín
ObO č.4 8.8.2021 o 9:00 hod v Nemšovej reštaurácia Nemšovanka
ObO č.5 31.7.2021 o 9:00 hod. v priestoroch cukrovaru v Trenč. Teplej
ObO č.6 21.8.2021 o 9:00 hod. v KD Trenčianske Jastrabie ZMENA TU

Program členskej schôdze obvodnej organizácie:
1. Zahájenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Voľba mandátovej komisie
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola splnenia uznesenia z minulej ČS
6. Správa o činnosti výboru ObO za rok 2020
7. Správa mandátovej komisie
8. Návrh plánu práce ObO na rok 2021
9. Návrh uznesenia
10. Diskusia
11. Voľba delegátov na mestskú konferenciu
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

pdf dokument TU.

Táto stránka používa cookies. Viac info